เนื้อเพลง แล้วจะรู้ว่าพี่รัก – ต้อม เรนโบว์

เพลง : แล้วจะรู้ว่าพี่รัก

ศิลปิน : ต้อม เรนโบว์

เนื้อเพลง :

พี่นี้อุตส่าห์ถนอมดวงใจ ไว้ให้นวลนาง

ไม่เคยจืดจาง ร้าง ลา

…รักเดียวใจเดียวเกี่ยวข้องไม่ขาด

ด้วยปรารถนา แต่น้องไม่มาเห็นดวงใจพี่

…ถ้าแม้พี่ผ่าใจได้ในทรวง ล้วงให้เธอดู

ก็คงจะรู้ เสีย ที

…หรือมีทางใดที่น้องรู้เด่น เพื่อเป็นสักขี

จะเอาใจนี้วางเป็นเดิมพัน

…ไม่อยากสาบานต่อศาลใดใด ให้น่าอดสู

พระเจ้าจงรู้เบื้องบนสวรรค์

พี่ มีใจมั่นปอง ต่อน้องแล้วกัน

นานไปสวรรค์คงเมต ตา

…ถึงแม้คืนเปลี่ยนเวียนผันวันกลาย

ไม่หน่ายจืดจาง พี่คอยเฝ้านาง น้อง มา

…เหมือนมวลมาลีที่เฉาใบห่อ เฝ้ารออุษา

ส่องจากฟากฟ้าลงมาโลมดิน

…ถึงแม้คืนเปลี่ยนเวียนผันวันกลาย

ไม่หน่ายจืดจาง พี่คอยเฝ้านาง น้อง มา

…เหมือนมวลมาลีที่เฉาใบห่อ เฝ้ารออุษา

ส่องจากฟากฟ้าลงมาโลมดิน

Be the first to like.
loading...