เนื้อเพลง มากคนมากความ – super teens

เพลง : มากคนมากความ

ศิลปิน : super teens

เนื้อเพลง :

จะไปแห่งใด มองๆ ไปเห็นคนวุ่ยวาย

หลายคนหลายฝ่าย หลายคนก็หน่ายผู้คน

หน่ายจริงคน…คน…วุ่นวาย นี่แหละเหมืองคน

เดินเวียนวนเพราะคนชอบขวาง หลายคนหลายอย่าง

ทุกคนล้วนล้วนต่าง…วุ่นวาย

หน่ายจริงคน…คน…วุ่นวาย

แต่ละหนต่างคนก็ต่างไป มากเกินไปก็มากคน…มากความ

บางคนก็พาลมากความ MOB ไม่ว่าความใด

รู้ไม่รู้คิดเดาเรื่องไป เรื่องราวเรื่องใหญ่

ผู้คนชอบใส่ให้กันหน่ายจริงคน…คน…วุ่นวาย

Be the first to like.
loading...