เนื้อเพลง หวงก้าง – นุ๊ก สุทธิดา

เพลง : หวงก้าง

ศิลปิน : นุ๊ก สุทธิดา

เนื้อเพลง :

ขอร้องอย่าทำให้โกธร

เธอเองก็ควรเข้าใจ

เลิกแล้ว ก็แล้วกันไป พอ.เสียที

แต่นี่เธอก็ยังมาวอแว

เลิกรังแกกันเสียทีได้ไหม

อย่าทำเหมือนอะไร ที่คอยหวงก้าง

เดินแยกทาง จากกันไปดีดี

อย่าทำเหมือนอะไร ที่ดูหวังดี

โดยไม่มีความจริงใจ

..เธอทิ้งไป ไม่มีเหตุและผล

ปล่อยให้ฉันต้องทน ต้องเสียใจ

พอฉันมี ข่าวว่าถูกใจใคร

กลับแสดงตัวเป็นเจ้าของ

อย่าทำเหมือนอะไร ที่คอยหวงก้าง

เดินแยกทาง จากกันไปดีดี

อย่าทำเหมือนอะไร ที่ดูหวังดี

โดยไม่มีความจริงใจ

..แต่นี่เธอก็ยังมาวอแว

เลิกรังแกกันเสียทีได้ไหม

อย่าทำเหมือนอะไร ที่คอยหวงก้าง

เดินแยกทาง จากกันไปดีดี

อย่าทำเหมือนอะไร ที่ดูหวังดี

โดยไม่มีความจริงใจ

อย่าทำเหมือนอะไร ที่คอยหวงก้าง

เดินแยกทาง จากกันไปดีดี

อย่าทำเหมือนอะไร ที่ดูหวังดี

โดยไม่มีความจริงใจ

Be the first to like.
loading...