เนื้อเพลง anytime, anyplace – than

เพลง : anytime, anyplace

ศิลปิน : than

เนื้อเพลง :

ลืมฉันลืม

ลืมว่าเราไม่รักกัน

ลืมว่าเธอ ไม่เคยมีใจให้ฉันเลย

กลับไปคิดกับเธอ

จนเกินความคุ้นเคย

เกินความเป็นเพื่อน

คนหนึ่งของเธอ

ก็ตัวฉันเอง ทำให้เธอมองข้ามกัน

เธอนั้นคงรำคาญ

ถึงห่างจากฉันไป

เป็นเพราะฉันไม่ดี

ที่ทำตัววุ่นวาย

ที่หวงเธอไว้ ก็เพราะใจมันรักเธอ

อย่าโกรธฉันเลยได้ไหม

อย่าเคืองฉันเลย ได้ไหมเธอ

ที่ทำลงไป ฉันคุมตัวเองไม่ได้

ยิ่งอยู่ใกล้ใกล้เธอ

ยิ่งเกินจะห้ามใจ

มองไม่เห็นว่าเธอ ไม่ได้คิดอะไร

อภัยให้กันได้ไหม

ตัวฉันพร้อมจะกลับใจ

หากเธอเข้าใจ ว่าฉันมันลืมตัว

ดนตรี 4 ห้อง..2…

3…4 ก็ตัวฉันเอง

ทำให้เธอมองข้ามกัน

เธอนั้นคงรำคาญ

ถึงห่างจากฉันไป

เป็นเพราะฉันไม่ดี

ที่ทำตัววุ่นวาย

ที่หวงเธอไว้ ก็เพราะใจมันรักเธอ

อย่าโกรธฉันเลยได้ไหม

อย่าเคืองฉันเลย ได้ไหมเธอ

ที่ทำลงไป ฉันคุมตัวเองไม่ได้

ยิ่งอยู่ใกล้ใกล้เธอ

ยิ่งเกินจะห้ามใจ

มองไม่เห็นว่าเธอ ไม่ได้คิดอะไร

อภัยให้กันได้ไหม

ตัวฉันพร้อมจะกลับใจ

หากเธอเข้าใจ ว่าฉันมันลืมตัว

อย่าโกรธฉันเลยได้ไหม

อย่าเคืองฉันเลย ได้ไหมเธอ

ที่ทำลงไป ฉันคุมตัวเองไม่ได้

ยิ่งอยู่ใกล้ใกล้เธอ

ยิ่งเกินจะห้ามใจ

มองไม่เห็นว่าเธอ ไม่ได้คิดอะไร

อภัยให้กันได้ไหม

ตัวฉันพร้อมจะกลับใจ

หากเธอเข้าใจ ว่าฉันมันลืมตัว

อยากให้เข้าใจ

ที่ฉันเคยลืมตัว

Be the first to like.
loading...