เนื้อเพลง รักคือรัก – fast hits

เพลง : รักคือรัก

ศิลปิน : fast hits

เนื้อเพลง :

เพลง รักคือรัก

ศิลปิน ละครทีวี เกาะสวาทหาดสวรรค์

Bbนับ 4 จังหวะ..1 2

3 4 น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านานั้นหน่า

รักคือความจริงใจ ที่มีให้แก่กัน

พึ่งพากันและกัน จวบจนตลอดไป

เป็นความจริง ยิ่งใหญ่ ผูกพันเป็นสายใย

ระหว่างใจ คนสองคน

รักที่ต้องแลกมา กับรอยน้ำตา

สูงค่าเกินใดใด พิสูจน์ใจ แท้จริง

อย่าท้อถอย สู้ไป มั่นคงไว้ในทุกสิ่ง

รักแท้ต้องเป็นจริง ในซักวัน เพราะรักก็คือรัก

รักแล้ว ไม่แปรเปลี่ยน แม้วันคืนหมุนเวียน

ยังเต็มเปี่ยม ในหัวใจ รักแล้วก็คือรัก

ไม่มีลบเลือนไป หัวใจที่รักแท้ ไม่เคยแพ้

ไม่ต้องกลัว เพราะรักก็คือรัก

รักแล้ว ไม่แปรเปลี่ยน แม้วันคืนหมุนเวียน

ยังเต็มเปี่ยม ในหัวใจ รักแล้วก็คือรัก

ไม่มีลบเลือนไป หัวใจที่รักแท้ ไม่เคยแพ้

แม้ทุกสิ่ง

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านานั้นหน่า

แม้รักใครสักคน ทุ่มเทให้หมดใจ

ไม่ต้องกลัวอะไร ถ้าแน่ใจ รักจริง

อย่าท้อถอย สู้ไป มั่นคงไว้ในทุกสิ่ง

รักแท้ต้องเป็นจริง ในซักวัน เพราะรักก็คือรัก

รักแล้ว ไม่แปรเปลี่ยน แม้วันคืนหมุนเวียน

ยังเต็มเปี่ยม ในหัวใจ รักแล้วก็คือรัก

ไม่มีลบเลือนไป หัวใจที่รักแท้ ไม่เคยแพ้

ไม่ต้องกลัว เพราะรักก็คือรัก

รักแล้ว ไม่แปรเปลี่ยน แม้วันคืนหมุนเวียน

ยังเต็มเปี่ยม ในหัวใจ รักแล้วก็คือรัก

ไม่มีลบเลือนไป หัวใจที่รักแท้ ไม่เคยแพ้

แม้ทุกสิ่ง

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านานั้นหน่า

ดนตรี 9 ห้อง..8…

9… เพราะรักก็คือรัก รักแล้ว ไม่แปรเปลี่ยน

แม้วันคืนหมุนเวียน ยังเต็มเปี่ยม ในหัวใจ

รักแล้วก็คือรัก ไม่มีลบเลือนไป

หัวใจที่รักแท้ ไม่เคยแพ้ ไม่ต้องกลัว

เพราะรักก็คือรัก

รักแล้ว ไม่แปรเปลี่ยน แม้วันคืนหมุนเวียน

ยังเต็มเปี่ยม ในหัวใจ รักแล้วก็คือรัก

ไม่มีลบเลือนไป หัวใจที่รักแท้ ไม่เคยแพ้

แม้ทุกสิ่ง

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านานั้นหน่า

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านา

น้านาหน่าน้า นาหน่า น้านาหน่า น้านานั้นหน่า

Be the first to like.
loading...