เนื้อเพลง รักเธอจริงจริง – city chorus

เพลง : รักเธอจริงจริง

ศิลปิน : city chorus

เนื้อเพลง :

วันที่เธอห่างไป

ใครเล่าใครเป็นห่วง

ห่วงยิ่งกว่าห่วง ตัวของ ตัวเอง

ใครที่เคยผูกพัน

คนคนนั้นทุกวัน เขายังคอย อยู่เสมอ

ยังคงคิดถึงเธอ

เธอเพียงคนเดียว ไม่เคยคิดถึงใครอื่น

มันเป็นความจริง ไม่เคยฝันถึงคนอื่น

รักเธอจริงจริง จะดูแลและไม่ทอดทิ้ง

จนสิ้นชีวี

วันข้ามวันผ่านไป

ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน

เปลี่ยนไปตาม กาล เวลา

จะรักเธอต่อไป

มอบดวงใจทั้งดวง ให้เธอหมด ไม่มีเหลือ

ไม่เคยให้ใครเลย

เธอเพียงคนเดียว ไม่เคยคิดถึงใครอื่น

มันเป็นความจริง ไม่เคยฝันถึงคนอื่น

รักเธอจริงจริง จะดูแลและไม่ทอดทิ้ง

จนสิ้นชีวี

วันที่เธอห่างไป

ใจฉันยังเป็นห่วง

ห่วงยิ่งกว่าห่วง ตัวของ ตัวเอง

ใครที่เคยผูกพัน

คนคนนั้นทุกวัน เขายังคอย อยู่เสมอ

..เธอเพียงคนเดียว ไม่เคยคิดถึงใครอื่น

มันเป็นความจริง ไม่เคยฝันถึงคนอื่น

รักเธอจริงจริง จะดูแลและไม่ทอดทิ้ง

จนสิ้นชีวี

วันที่เธอห่างไป

ใครเล่าใครเป็นห่วง

ห่วงยิ่งกว่าห่วง ตัวของ ตัวเอง

ใครที่เคยผูกพัน

คนคนนั้นทุกวัน เขายังคอย อยู่เสมอ

ใจคิดอยาก พบเธอ

อยู่ทุกวัน

Be the first to like.
loading...