เนื้อเพลง ไม่ธรรมดา – city chorus

เพลง : ไม่ธรรมดา

ศิลปิน : city chorus

เนื้อเพลง :

เมื่อ มองไปบนท้องฟ้า

ยัง ธรรมดาอยู่

ก็ดู ยังเป็นท้องฟ้า

ที่มองซะจนเบื่อ

ผ่านเมื่อวาน

เซ็ง เซ็ง กับชีวิต

ไม่คิด อะไร

ก็ทนเหงากันไป

ก็พอเธอเดินมาเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคิดคิดไปใจเราก็แปลก

ไม่ ธรรมดา ไม่ ธรรมดา

..คง เป็นเพราะเธอ

เปลี่ยนชีวิตในวันเก่า

เอาไปไกลจากใจที่ว่างเปล่า

เอารักมาให้เรา

ปล่อยความเหงาในวันเก่า

อะไร อย่างไร ก็เปลี่ยนไป

ก็เพราะเจอกับเธอ

..ก็มัน เคยธรรมดา

เมฆบนฟ้ายังอยู่

แต่ดู มันมีสีสรร

ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ

ผ่านเมื่อวาน

เซ็ง เซ็ง กับชีวิต

ไม่คิด อะไร

ก็ทนเหงากันไป

ก็พอเธอเดินมาเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคิดคิดไปใจเราก็แปลก

ไม่ ธรรมดา ไม่ ธรรมดา

เมื่อเราคิดคิดไป

ใจเราไม่ธรรรมดา

..เมื่อ มองไปบนท้องฟ้า

ยัง ธรรมดาอยู่

ก็ดู ยังเป็นท้องฟ้า

ที่มองซะจนเบื่อ

ผ่านเมื่อวาน

เซ็ง เซ็ง กับชีวิต

ไม่คิด อะไร

ก็ทนเหงากันไป

ก็พอเธอเดินมาเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคิดคิดไปใจเราก็แปลก

ไม่ ธรรมดา ไม่ ธรรมดา

เมื่อเราคิดคิดไป

ใจเราไม่ธรรรมดา

ไม่ ธรรมดา

เมื่อเราคิดคิดไป

ใจเราไม่ธรรรมดา

ไม่ ธรรมดา ไม่ ธรรมดา

เมื่อเราคิดคิดไป

ใจเราไม่ธรรรมดา

ไม่ ธรรมดา..

Be the first to like.
loading...