เนื้อเพลง จ.ม.ฉบับสุดท้าย – เรนโบว์

เพลง : จ.ม.ฉบับสุดท้าย

ศิลปิน : เรนโบว์

เนื้อเพลง :

ความ รักเราเคย มั่น

บอกคำสัญญากันจาก ใจ ซึ้งในความรัก

ผูกใจสัมพันธ์ไม่เสื่อม คลาย

แต่นานไป นั้น ดั่งเธอใจ ร้าย

กลับทำลาย หัวใจ ไม่คืนมา

ใจ ฉันเคยทน ได้

หากยามพบใครเคียงคู่ เธอ

เห็นเธอมี รัก จะไปแสนไกลไม่อยาก เจอ

ให้จงจำไว้ ฝากดวงใจเพ้อ

ยังรักเธอ คนเดียว ไม่ เปลี่ยนแปลง

จะกลับมาหา เสี้ยวเวลา ที่เคยรัก

ครั้งนี้เรา รักซึ้ง ตรึงอุรา

จะบอกเธอ ให้เธอได้รู้ ใจนี้

ว่ายังมี เธออยู่ ทุกครา

ความ รักยังคง มั่น

ฝากความรักจริงในจด หมาย

ขอเธอเพียงรู้ จะมีรักเธอไม่เสื่อม คลาย

ฝากเป็นรอยรัก สลักเป็นความหมาย

หากตัวตาย รักยังไม่คลาย ต่อเธอ

ใจ ฉันเคยทน ได้

หากยามพบใครเคียงคู่ เธอ

เห็นเธอมี รัก จะไปแสนไกลไม่อยาก เจอ

ให้จงจำไว้ ฝากดวงใจเพ้อ

ยังรักเธอ คนเดียว ไม่ เปลี่ยนแปลง

จะกลับมาหา เสี้ยวเวลา ที่เคยรัก

ครั้งนี้เรา รักซึ้ง ตรึงอุรา

จะบอกเธอ ให้เธอได้รู้ ใจนี้

ว่ายังมี เธออยู่ ทุกครา

ความ รักยังคง มั่น

ฝากความรักจริงในจด หมาย

ขอเธอเพียงรู้ จะมีรักเธอไม่เสื่อม คลาย

ฝากเป็นรอยรัก สลักเป็นความหมาย

หากตัวตาย รักยังไม่คลาย ต่อเธอ

เลือดแห่งความรัก สลักเป็นความหมาย

หากตัวตาย รักยังไม่คลาย ต่อเธอ

Be the first to like.
loading...