เนื้อเพลง ไฟ – คีรีบูน

เพลง : ไฟ

ศิลปิน : คีรีบูน

เนื้อเพลง :

ไฟมันรุ่มร้อน

ใจจนแรงกล้า

อย่ามาลองเล่นไฟ

ไฟมันไปทางไหน ใจก็ร้อนดั่ง

ร้อนดังไฟรุม…

คนเราทุกคนต่างก็เกรงกลัว ไฟ

แต่จะมีใคร รู้ว่าใน ใจของตน

คนเราทุกคน

ต่างก็มีไฟในใจ ตน

ไฟความดิ้นรน

และไขว่คว้าพาตัวเอง

ให้ก้าวไปให้ก้าวไป

สู่ความสำเร็จ

เพราะใจมี ไฟ

ไฟ ไฟ

คนเราทุกคนต่างต้องจำทน

พากายดิ้นรน

กระเสือกกระสนอยู่บนเส้นทาง

แห่งตนเอง

อย่าหวังพึ่งใคร เราควรจะหัน

มาพึ่งตัวเราเอง

อย่าไปหวั่นเกรงกับความพ่ายแพ้

ไม่ว่าครั้งไหน

มาสร้างสม ดวงใจ

ให้มีไฟแรงกล้า

ให้ไฟลุกขึ้นมา อยู่ในใจ ตน

จงสร้างสม พลัง

กายใจไว้ทุกคน

แล้วหันหน้าสู้จนก้าวถึงจุดหมาย

ไฟมันรุ่มร้อน

ใจจนแรงกล้า

อย่ามาลองเล่นไฟ

ไฟมันไปทางไหน ใจก็ร้อนดั่ง

ร้อนดังไฟรุม…

คนเราทุกคนต่างก็เกรงกลัว ไฟ

แต่จะมีใคร รู้ว่าใน ใจของตน

คนเราทุกคน

ต่างก็มีไฟในใจ ตน

ไฟความดิ้นรน

และไขว่คว้าพาตัวเอง

ให้ก้าวไปให้ก้าวไป

สู่ความสำเร็จ

เพราะใจมี ไฟ

ไฟ ไฟ

คนเราทุกคนต่างต้องจำทน

พากายดิ้นรน

กระเสือกกระสนอยู่บนเส้นทาง

แห่งตนเอง

อย่าหวังพึ่งใคร เราควรจะหัน

มาพึ่งตัวเราเอง

อย่าไปหวั่นเกรงกับความพ่ายแพ้

ไม่ว่าครั้งไหน

มาสร้างสม ดวงใจ

ให้มีไฟแรงกล้า

ให้ไฟลุกขึ้นมา อยู่ในใจ ตน

จงสร้างสม พลัง

กายใจไว้ทุกคน

แล้วหันหน้าสู้จนก้าวถึงจุดหมาย

มาสร้างสม ดวงใจ

ให้มีไฟแรงกล้า

ให้ไฟลุกขึ้นมา อยู่ในใจ ตน

จงสร้างสม พลัง

กายใจไว้ทุกคน

แล้วหันหน้าสู้จนก้าวถึงจุดหมาย

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ…

Be the first to like.
loading...