เนื้อเพลง รอวันเธอว่าง – ต้อม เรนโบว์

เพลง : รอวันเธอว่าง

ศิลปิน : ต้อม เรนโบว์

เนื้อเพลง :

ขอ เวลา สาม นาที

บอก กับพี่ ตรงไป ตรงมา

..น้อง รัก ใคร อยู่

เปิดใจให้รู้ เสียเลยดีกว่า

น้องรู้ ไหมหนอ พี่ รอ เวลา

รอ วัน ขวัญ ตา ว่าง รัก

จะขอ สมัคร เป็นแฟน ขวัญตา

จะขอ สมัคร เป็นแฟน ขวัญตา

มี เวลา ให้พี่ บ้างไหม

มี เวลา ให้พี่ บ้างไหม

โถ ทำไม น้อง ทำเมิน

หลอก พี่เดิน เทียวมา เทียวไป

..หรือ มี งาน หนัก

อ่านจดหมายรัก เสียจน เป็นไข้

ถ้ากวน ใจน้อง ต้องขอ อภัย

รอ วัน ขวัญ ใจ ว่าง จริงจริง

วันนี้ จะนิ่ง ไม่กวน ขวัญ ตา

วันนี้ จะนิ่ง ไม่กวน ขวัญ ตา

จะมี เวลา ให้พี่ ปีไหน

จะมี เวลา ให้พี่ ปีไหน

โถ ทำไม น้อง ทำเมิน

หลอก พี่เดิน เทียวมา เทียวไป

..หรือ มี งาน หนัก

อ่านจดหมายรัก เสียจนเป็นไข้

ถ้ากวนใจน้อง ต้องขอ อภัย

รอ วัน ขวัญ ใจ ว่าง จริงจริง

วันนี้ จะนิ่ง ไม่กวน ขวัญตา

วันนี้ จะนิ่ง ไม่กวน ขวัญตา

จะมี เวลา ให้พี่ ปีไหน

จะมี เวลา ให้พี่ ปีไหน…

Be the first to like.
loading...