เนื้อเพลง ภูผา – greet

เพลง : ภูผา

ศิลปิน : greet

เนื้อเพลง :

เพลง ภูผา

ศิลปิน ไทคูน

Bbดูภูผาตระหง่าน ลม พายุมา ไม่หวั่น

เผชิญทุกอย่าง อย่างไม่กลัว..

นั่นคือใจฉัน ดั่งภูผาสูงตระหง่าน

ยังมั่นคง และยังจะรักเธอเหมือนเดิม

เมื่อเธอ กระซิบ กระซิบ ไม่รักฉันแล้ว.

อยู่ๆ ความหวัง พังสลาย. .ภูผา ยังสะเทือน

.มันสะเทือนใจ .เมื่อเธอมีใคร

.แล้วมันจะทนยังไง .ภูผา ยังสะเทือน

.ใจฉันคงทลาย .แค่เพียงคำบอกลา

.ได้ทำลายความหวัง ฉันพังหมดแล้ว

ดูภูผาตระหง่าน ลม พายุมา ไม่หวั่น

เผชิญทุกอย่าง อย่างไม่กลัว..

นั่นคือใจฉัน ดั่งภูผาสูงตระหง่าน

ยังมั่นคง และยังจะรักเธอเหมือนเดิม

เมื่อเธอ กระซิบ กระซิบ ไม่รักฉันแล้ว.

อยู่ๆ ความหวัง พังสลาย. .ภูผา ยังสะเทือน

.มันสะเทือนใจ .เมื่อเธอมีใคร

.แล้วมันจะทนยังไง .ภูผา ยังสะเทือน

.ใจฉันคงทลาย .แค่เพียงคำบอกลา

.ได้ทำลายความหวัง ฉันพังหมดแล้ว

.ภูผา ยังสะเทือน .มันสะเทือนใจ

.เมื่อเธอมีใคร .แล้วมันจะทนยังไง

.ภูผา ยังสะเทือน .ใจฉันคงทลาย

.แค่เพียงคำบอกลา .ได้ทำลายความหวัง

ฉันพังหมดแล้ว

Be the first to like.
loading...