เนื้อเพลง หายใจเป็นเธอ – บรั่นดี

เพลง : หายใจเป็นเธอ

ศิลปิน : บรั่นดี

เนื้อเพลง :

คำเดียวสั้น สั้น

แต่มีความหมาย

คือรักนั้นไงขวัญใจของพี่

เพียงคำเดียวเท่านี้

มอบดวงฤดีพี่รักนักหนา

คำเดียวที่ให้แต่มีความหมาย

คือรักนั้นไงขวัญใจแก้วตา

เอ่ยคำซึ้งอุรา

ดั่งฟากฟ้าทิวาเอย

ตลอดเวลาทุกวินาที

พี่นี้รักเธอเสมอ

ตราบชีวิตของมีเพียงเธอ

ปรักใจพร่ำเพ้อ

ละเมอชีวี

คำเดียวสั้น สั้นแต่มีความหมาย

คือรักนั้นไงขวัญใจของพี่

เอ่ยคำซึ้งฤดี

ทุกทุกนาทีหายใจเป็นเธอ

ตลอดเวลาทุกวินาที

พี่นี้รักเธอเสมอ

ตราบชีวิตของมีเพียงเธอ

ปรักใจพร่ำเพ้อ

ละเมอชีวี

คำเดียวสั้น สั้นแต่มีความหมาย

คือรักนั้นไงขวัญใจของพี่

เอ่ยคำซึ้งฤดี

ทุกทุกนาทีหายใจเป็นเธอ.

Be the first to like.
loading...