เนื้อเพลง หวงรัก – บรั่นดี

เพลง : หวงรัก

ศิลปิน : บรั่นดี

เนื้อเพลง :

ของของใคร ของใคร ก็ห่วงของใครใครก็ ต้องหวงห่วงใย รักใคร่ ถ-นอมใคร จะชิง ของ ใคร ใครยอมถึงจน อด ออม ไม่ยอมขาย ให้ใคร..รักของใคร ของใคร ก็ห่วงของใคร ใครก็ ต้องหวงห่วงคน รักดั่ง ดวงใจใคร จะยอม ยก ไป ให้ใครรัก ใคร ก็ใคร ต่างหวงไว้ ครอบ ครอง..เธอ เป็น ของ รัก ของหวงที่ห่วงอาลัยเป็น ดวง ใจ ฉัน จึง ห่วงใย ใฝ่ปองกายและใจของเราต่างเป็น เจ้าของหากไม่ครอบครองเดี๋ยวของรักต้องหลุด ลอย ไปรัก จริง ถึง ห่วงไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วง ดวง ใจจะเป็น จะตาย ก็ ไม่ยอม ให้ใครแม้ใครชิง แย่งไป ฉัน ยอม ตาย เอย

Be the first to like.
loading...