เนื้อเพลง เริ่มใหม่ – สมิทธิ์ แอนด์ เชน

เพลง : เริ่มใหม่

ศิลปิน : สมิทธิ์ แอนด์ เชน

เนื้อเพลง :

เพลง:  เริ่มใหม่|

ศิลปิน:  สมิทธิ์ แอนด์ เชน

ตั้งแต่ได้ทบทวนดูเหตุการณ์ ที่เราสองดึงดันเอาแต่ใจของตนไม่เคยเปลี่ยน เหตุผลเดียวที่ขัดใจต้องเคืองโกรธ

อาจมีบางครั้งที่คิดจะมีใคร แปลกดีไหมในใจไม่มีใครอื่น เพราะฉันมีเธออยู่ก็เพราะรู้ใจเธออยู่ว่ามีฉัน

กลับมาเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ใจดีๆ เรายังมีให้กัน เริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ลองกันดูอีกที่จะดีไหม

ก็อยากเพียงให้เราลองกลับใจหากยังยึดถือไว้เอาแต่ใจของตนก็ควรเปลี่ยน หากว่าเรายังเก็บใจให้กันอยู่

อาจมีบางครั้งที่คิดจะมีใคร แปลกดีไหมในใจไม่มีใครอื่น เพราะฉันมีเธออยู่ก็เพราะรู้ใจเธออยู่ว่ามีฉัน

กลับมาเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ใจดีๆ เรายังมีให้กัน เริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ลองกันดูอีกที่จะดีไหม

เริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ลองกันดูอีกที่จะดีไหม เริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ใจดีๆ เรายังมีให้กัน

กลับมาเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ใจดีๆ เรายังมีให้กัน เริ่มใหม่ เริ่มใหม่ ลองกันดูอีกที่จะดีไหม

Be the first to like.
loading...