เนื้อเพลง เชื่อผู้ชายคนนี้ – greet

เพลง : เชื่อผู้ชายคนนี้

ศิลปิน : greet

เนื้อเพลง :

เพลง เชื่อผู้ชายคนนี้

ศิลปิน ไวตามินเอ

รู้ฉัน รู้ ว่าเธอนั้นเคยช้ำ

กับรัก ที่ เคยเสีย ไป เธอลัง เล

แหละไม่ค่อยแน่ใจ เมื่อฉันพูด ว่ารักเธอ

เธอ อาจ คิด ว่า ฉัน จะเปลี่ยน ไป

แหละทำ เธอ ช้ำ เหมือนคน ที่ผ่าน มา

อดีตที่ช้ำยังฝังใจ

…ดนตรี..

….เธอ คงไม่รู้ ว่าฉันก็เคยช้ำ

กับรัก ที่ ฉันเสีย ไป แต่เธอคือ คน

ที่ฉันนั้นมั่นใจ เพราะเธอแสนดี กับฉัน

ความ รัก นั้น เริ่ม ต้น ที่เชื่อ ใจ

แหละ ลง ท้าย ด้วยความ เข้าใจ กัน

อดีตเก่านั้น ให้ผ่านไป เริ่มต้นในวัน นี้

ฉันจะมี แต่เธอ แหละมั่นคงเสมอ

ขอ เธอนั้นอย่าหวั่น เชื่อผู้ชายคน นี้

เชื่อผู้ชาย อย่างฉัน ที่พร้อม ให้ เธอพิ สูจน์

ว่าฉันนั้นรัก เธอมากมาย เชื่อผู้ชายคน นี้

โว่ โอ โว๊ะโอ่

เธอมีความหมาย มาก กว่า ดวง ดาว

ในวัน นี้ จะมี เพียงสอง เรา ไม่ขอ ปัน ใจให้กับใคร

หรือเธอมีใคร รักเธอมากกว่านี้

เธอจึงสงสัย ในผู้ชายคนนี้

ฉันไม่เคยรัก ใครได้มากไปกว่านี้

มอบให้ทั้งใจ เพราะเธอนั้นช่างแสนดี

(Everynight I think of you Before I close my eyes I wish I could kiss you And hold your body Real close to mine)

ความ รัก นั้น เริ่ม ต้น ที่เชื่อ ใจ

แหละ ลง ท้าย ด้วยความ เข้าใจ กัน

อดีตเก่านั้น ให้ผ่านไป เริ่มต้นในวัน นี้

ฉันจะมี แต่เธอ แหละมั่นคงเสมอ

ขอ เธอนั้นอย่าหวั่น เชื่อผู้ชายคน นี้

เชื่อผู้ชาย อย่างฉัน ที่พร้อม ให้ เธอพิ สูจน์

(ว่าฉันนั้นรัก เธอมากมาย)

เริ่มต้นในวัน นี้ ฉันจะมี แต่เธอ

แหละมั่นคงเสมอ ขอ เธอนั้นอย่าหวั่น

เชื่อผู้ชายคน นี้ เชื่อผู้ชาย อย่างฉัน

ที่พร้อม ให้ เธอพิ สูจน์ ว่าฉันนั้นรัก เธอกว่าใคร

เย เฮะเฮ่

โฮ้ โฮโฮ้โฮโฮ ฮู้

Be the first to like.
loading...