เนื้อเพลง ดีที่สุด – greet

เพลง : ดีที่สุด

ศิลปิน : greet

เนื้อเพลง :

เพลง ดีที่สุด

ศิลปิน อู๋ & โฟร์ท

ไม่อาจเป็น ดั่งดวงตะวัน แต่จะขอ เป็นดาวสักดวง

เล็กๆ ที่ขอบฟ้า. เผื่อเธอ จะมองเห็น.

และในฝัน เธอเป็น อย่างไร อยาก จะขอ อะไร สักอย่าง

เล็กๆ ในใจนั้น. มีฉันอยู่ได้ไหม

.ฉันรักเธอ.. และฉันจะเป็นให้ดี ที่สุด.

.ให้ฉันเป็น.. ให้เป็นคนนั้นของเธอ.

>>ก็อาจ ไม่ดี ที่สุด. (อาจไม่ดีที่สุด)

และคง ไม่ดี เท่าใคร

(ฮืม…)

ให้รู้ฉันรักเธอ. นั่นดี ที่สุดแล้ว.

.ไม่อาจ เป็นดวงตะวัน (ไม่อาจเป็นดวงตะวัน)

จะเป็นแค่เพียงแสงเทียน

(โฮ….)

ช่วย นำทาง ให้เธอ (จะทำให้อย่างดี)

ปล่อยชีวิต เดินทางต่อไป ก็คงคล้าย ฝุ่นในสาย ลม

เมื่อฉัน ได้เจอเธอ. ชีวิต ฉันเปลี่ยนไป.

ไม่ได้หวัง อะไร มากมาย ไม่ ต้องการ เป็นคนยิ่งใหญ่

พอใจ ในสิ่งนี้ พอใจ สิ่งที่เป็น

.ฉันรักเธอ.. และฉันจะเป็นให้ดี ที่สุด.

.ให้ฉันเป็น.. ให้เป็นคนนั้นของเธอ.

>>ก็อาจ ไม่ดี ที่สุด (อาจไม่ดีที่สุด)

และคง ไม่ดีเท่าใคร

(ฮืม…)

ให้รู้ ฉันรัก เธอ. นั่นดี ที่สุดแล้ว.

.ไม่อาจ เป็นดวง ตะวัน (ไม่อาจเป็นดวงตะวัน)

จะเป็นแค่เพียงแสงเทียน

(โฮ….)

ช่วย นำทาง ให้เธอ จะทำให้อย่างดี

ก็อาจไม่ดีที่สุด และคงไม่ดีเท่าใคร

ให้รู้ ฉันรักเธอ. นั่นดีที่สุดแล้ว.

..นั่นดีที่สุดแล้ว

Be the first to like.
loading...