เนื้อเพลง ยอดเยาวมาลย์ – คีรีบูน

เพลง : ยอดเยาวมาลย์

ศิลปิน : คีรีบูน

เนื้อเพลง :

งาม เมื่อยามแสงไฟส่อง

งาม เมื่อมองเงาของเธอ

งาม ดังศิลป์ซึ้งเลิศเลอ

ใครได้เจอ ตลึงชม

..ขาดเธอแล้วฉัน คงไร้ค่า

หมดสิ้นศรัทธาภิรมย์

ไร้รักดัง ไร้ค่านิยม

ต้องตรอมตรม ทุกนาที

..ยาม รุ่งรางแสงทองงามเด่น

ลม เย็นพริ้วช่อมาลี

ทานตะวัน และไม้งามดี

งามเหล่านี้ พ่ายเธอ

..ขาดเธอแล้วฉัน คงสิ้นสุข

มีแต่ความทุกข์เสมอ

พร่ำวอน เหมือนคนละเมอ

ว่ารักเธอ ดังดวงใจ

..งาม เมื่อยามยิ้มเธอระรื่น

พา ชุ่มชื่นรื่นฤทัย

ชีวิต สูงล้ำนี่กระไร

สุขใจดัง อยู่วิมาน

..ขาดเธอแล้วฉัน คงไร้ค่า

หมดสิ้นศรัทธาร้าวราน

เมตตา ฉันเถิดดวงมาลย์

ด้วยวิญญาณ ฉันรักเธอ

เมตตา ฉันเถิดดวงมาลย์

ด้วยวิญญาณ

ฉัน รัก เธอ…

Be the first to like.
loading...