เนื้อเพลง รักมา 5 ปี – ต้อม เรนโบว์

เพลง : รักมา 5 ปี

ศิลปิน : ต้อม เรนโบว์

เนื้อเพลง :

น้องเอยฟังพี่ รักกันมาห้าปีคนดีไม่เห็นใจ

โกรธเคือง..น้องเอยด้วยเรื่องอันใด

น้องถึงแปรสร้างแผลให้ใคร เหตุไฉนน้องมาทำพี่ตรม

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยแก้วตา

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยแก้วตา เราเคยรักกัน..รักนานหนักหนา

เจ้ามาห่างร้างลา อุราพี่ต้องระทม

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยตากลม

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยตากลม เราเคยสัญญา..ต่อหน้ามหาพรหม

จะรักจะซื่อถือสัตย์ จะอัตคัดก็ไม่ขื่นขม

โอ้โอน้องเอ๋ย..เจ้าลืมสัญญา

โอ้โอน้องเอ๋ย..เจ้าลืมสัญญา เจ้ามารับหมั้น..นัดขันหมากมา

ทิ้งบัตรเชิญมาให้พี่ โถคนดีเจ้าไม่เมตตา

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยแก้วตา

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยแก้วตา เราเคยรักกัน..รักนานหนักหนา

เจ้ามาห่างร้างลา อุราพี่ต้องระทม

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยตากลม

โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยตากลม เราเคยสัญญา..ต่อหน้ามหาพรหม

จะรักจะซื่อถือสัตย์ จะอัตคัดก็ไม่ขื่นขม

โอ้โอน้องเอ๋ย..เจ้าลืมสัญญา

โอ้โอน้องเอ๋ย..เจ้าลืมสัญญา เจ้ามารับหมั้น..นัดขันหมากมา

ทิ้งบัตรเชิญมาให้พี่ โถคนดีเจ้าไม่เมตตา

Be the first to like.
loading...