เนื้อเพลง กล้าได้กล้าเสีย – ธานินทร์ ทัพมงคล

เพลง : กล้าได้กล้าเสีย

ศิลปิน : ธานินทร์ ทัพมงคล

เนื้อเพลง :

…(เสียแล้วแล้วกันไป

กล้า ได้ต้องกล้าเสีย)

.เสียแล้วแล้วกันไป

เสียแล้วหาเอาใหม่ (กลัวทำไมถ้าต้องเสีย)

เสียแล้วหาไม่ยาก ช้ำแล้วไม่ลำบาก

(ทำหัวใจให้เท่าเดิม)

กลืนคงกลืนไม่เข้า คายคงคายไม่ออก

(มัวอมอมเก็บเอาไว้)

เขาทิ้งทิ้งเราไป ทิ้งเขาหาเอาใหม่

(ง้อทำไมคนใจเค็ม)

(ของมันนอกกาย ได้มาง่ายดาย

เสียไปง่ายดาย กล้าได้กล้าเสีย)

ของมันนอกกาย ได้มาง่ายดาย

เสียไปง่ายดาย กล้าได้ต้องกล้า เสีย

(เสียแล้วแล้วกันไป กล้า ได้ต้องกล้าเสีย)

.เสียแล้วแล้วกันไปเสียแล้วหาเอาใหม่

(กลัวทำไมถ้าต้องเสีย)

เสียแล้วหาไม่ยาก ช้ำแล้วไม่ลำบาก

(ทำหัวใจให้เท่าเดิม)

กลืนคงกลืนไม่เข้า คายคงคายไม่ออก

(มัวอมอมเก็บเอาไว้)

เขาทิ้งทิ้งเราไป ทิ้งเขาหาเอาใหม่

(ง้อทำไมคนใจเค็ม)

(ของมันนอกกาย ได้มาง่ายดาย

เสียไปง่ายดาย กล้าได้กล้าเสีย)

ของมันนอกกาย ได้มาง่ายดาย

เสียไปง่ายดาย กล้าได้ต้องกล้าเสีย

(เสียแล้วแล้วกันไป กล้า ได้ต้องกล้าเสีย)

(เสียแล้วแล้วกันไป กล้า ได้ต้องกล้าเสีย)

.(เสียแล้วแล้วกันไป

กล้า ได้ต้องกล้าเสีย)

.(เสียแล้วแล้วกันไป

กล้า ได้ต้องกล้าเสีย)

Be the first to like.
loading...