เนื้อเพลง เพื่อน – บางแก้ว

เพลง : เพื่อน

ศิลปิน : บางแก้ว

เนื้อเพลง :

เพื่อนเอย เคยกอดคอกันมา เคยสุขใจและมีนํ้าตามาด้วยกัน

เนิ่นนานกลายเป็นความผูกพัน มีเรื่องราวให้เรียนรู้กันตลอดมา

*เมื่อเวลาหมดลง ถึงเวลาจากกันก็ใจหายเหลือเกิน

หนทางเดินอีกไกลต้องก้าวไปเผชิญ ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นเช่นไร

**ต่อจากนี้ขอให้เธอโชคดี ขอให้เธอพบเจอสิ่งดี ไม่ว่าอยู่ที่ไหน

จากวันนี้แม้ว่าเราต้องไกล ขอให้เธอรู้ไว้เสมอมีคนอยู่ทางนี้ยังห่วงใย

เพื่อนเอย ช่วยส่งข่าวมาหา เราจากกันใช่เพียงรํ่าราและแยกทาง

เพื่อนกันต่อให้นานเพียงไหน ไม่มีวันจะมาทิ้งกันเมื่อเดือดร้อน

( * ,** )

จากวันนี้ ขอให้เธอโชคดี ขอให้เธอพบเจอสิ่งดีไม่ว่าอยู่ที่ไหน

จากวันนี้แม้ว่าเราต้องไกล ขอให้เธอรู้ไว้เสมอ

เพื่อนยังอยู่ตรงนี้ คอยห่วงใย

ลัล ลัล ลัล ลัล ลัล ลา ลัล ลัล ลัล ลัล ลัล ลา ฮา

Be the first to like.
loading...