เนื้อเพลง วีณาแกว่งไกว – 4 gotten

เพลง : วีณาแกว่งไกว

ศิลปิน : 4 gotten

เนื้อเพลง :

เพลง:  วีณาแกว่งไกว

ศิลปิน:  4Gotten 

คำร้อง : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์

ทำนอง : ดนู ฮันตระกูล

เรียบเรียง : 4Gotten

แม่น้ำสายกว้าง แลฝั่งไม่เห็น

ชีวิตลำเค็ญ ไม่เว้นเวียนวน 

แสนเชี่ยวหนักหนา โรคายื้อยุด 

มารผจญโผล่ผุด โทรมทรุดร่างกาย

อโรคยา อโรคยา อโรคยา  ปรมา ลาภา

อโรคยา อโรคยา อโรคยา ปรมา ลาภา

เห็นด้วยปัญญา รู้ว่าฝั่งมี 

เล่าว่าฝั่งนี้ ยังมีร่มเย็น

หลวงตาหัวเรือ ท่านเชื่อหนักหนา

ท่านเคยเล่าว่า ฝั่งนี้นาเคยไป

คืนสงบวันเพ็ญ ฉันแลเห็นแสง 

ที่ไม่ร้อนแรง สว่างแจ้งภายใน

มองเมื่อหลับตา วีณาแกว่งไกว

แขวนกิ่งน้อยใหญ่ ยามสายลมพา

ทุกสิ่งสลายพลัน เมื่อฉันลืมตา

และฉันพบว่า ฉันกลับมาที่เรือ

เร่งฝีพายเถิด จักเกิดกำลัง

นำเรือเทียบฝั่ง ลำพังตนเอง

นิพพานัง นิพพานัง นิพพานัง  ปรมัง  สุขัง

นิพพานัง นิพพานัง นิพพานัง  ปรมัง  สุขัง

นิพพานัง นิพพานัง นิพพานัง  ปรมัง  สุขัง

นิพพานัง นิพพานัง นิพพานัง  ปรมัง  สุขัง

Be the first to like.
loading...