เนื้อเพลง plastique (พลาสติก) – 4 gotten

เพลง : plastique (พลาสติก)

ศิลปิน : 4 gotten

เนื้อเพลง :

เพลง:  Plastique (พลาสติก)

ศิลปิน:  4Gotten (โฟร์ก็อตเท่น)

คำร้อง : สุรสีห์ อิทธิกุล

คำร้องเพิ่มเติม  : ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล

ทำนอง : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

เรียบเรียง : 4Gotten

Nothing is real and that’s how I feel

Maybe I’m right but that’s not my style

I’m not the one, I’m not the sun

But when I shine, nobody minds, do you?

Victory’s here but it’s not so near

See how it goes, quiet and slow

Too much to say, I’ll make it O.K.

Give me sometime, tell me no lies

  

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

Move me with your plastique mind

And shoot me with your plastique eyes

Nothing is real and that’s how I feel

Maybe I’m right but that’s not my style

I’m not the one, I’m not the sun

But when I shine, nobody minds, nobody minds

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

  

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

Move me with your plastique mind

And shoot me with your plastique eyes

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

Take me to your plastique machine

Show me ‘round your plastique scene

* I breathe your words

The truth it hurts

Choking on promises that soothe my soul

Abused, accused, confused

So now I choose to leave and live my life free

Be the first to like.
loading...