เนื้อเพลง ดวงตาดวงใจ – กิตติคุณ เชียรสงค์

เพลง : ดวงตาดวงใจ

ศิลปิน : กิตติคุณ เชียรสงค์

เนื้อเพลง :

จะหลับ ตา

ใจ ยังอา วรณ์

แอบนึกนิดนิด ข้างหน้า

เสียง สะท้อน อาลัย

ยังติด ตา ทั้งยังตรึง ใจ

กับคู่เราเคย รักใคร่

แสน สุดซึ้ง ชีวัน

เธอคือดวงใจ ฉัน

คนดี และมีค่า

ฉันรัก เธอ

ปาน ดวงตา ดวงใจ

จะหลับ ตา

ใจยังอา วรณ์

แอบนึกนิดนิด ข้างหน้า

เสียง สะท้อน อาลัย

เธอคือ ดวงใจ ฉัน

ดวงใจ ที่ยิ่งใหญ่

ฉันรัก เธอ

ปาน ดวงใจ ดวงตา

รักหนัก หนา

ปาน ดวงตา ดวงใจ

ชายสิบ ร้อยชาย

ฝากไมตรี มามัดใจ

ใจกับอิ่ม หลงไหล

ในชายหนึ่ง ตรึงทรวง

มีหนึ่ง เธอ

ดุจดังมีดี ทั้งปวง

เป็นที่ สุดแหนหวง

เกินเทียบ สิ่งใดใด

ประหนึ่ง ได้พบรัก

ทรงคุณ แสนยิ่งใหญ่

พระคุ้ม กายใจ

พ้นพลอยภัย ร้าวรอน

จะหลับ ตา ใจยังอา วรณ์

แอบนึกนิดนิด ข้างหน้า

เสียง สะท้อน อาลัย

เธอคือ ดวงใจ ฉัน

ดวงใจ ที่ยิ่งใหญ่

ฉันรัก เธอ ปานดวงใจ ดวงตา

รักหนัก หนา ปานดวงตา ดวงใจ

จะเสื่อม สูญ

หมดความวิบูล วิลัย

สิ้นชื่อ ศักดิ์ศรีใส

ใจไม่เปลี่ยน ใจปอง

จะเฟื่อง ฟู

อยู่บนบัลลังก์ สีทอง

คงมุ่ง ประสงค์สอง

ครองรักอยู่ เดียวกัน

มีเธอ อยู่สมสอง

ครองสุข นิจนิรันดร์

รักร้อย รักพัน

รักเพียงเธอ ล้นใจ

ลัน ลัน ลัน ลา

ลัน ลัน ลัน ลา

Be the first to like.
loading...