เนื้อเพลง น้ำกรดแช่เย็น – รังษี

เพลง : น้ำกรดแช่เย็น

ศิลปิน : รังษี

เนื้อเพลง :

หัวอกระทม ซานซมมาถึงที่นี่

ได้ฟังวจี แจ่มใสไพเราะชวนฟัง

ฝ่าแดดร้อน มาพบร่มไม้ใบบัง

เริ่มมีความหวังเริ่มมีชีวิต ชีวา

หวานชื่นน้ำคำ ยังจำประทับดวงจิต

เรื่องเบื่อชีวิต เลิกคิดมาหลายเวลา

ปล่อยเรื่องช้ำ ปล่อยทิ้งแม่น้ำคงคา

สองเราสัญญา ร่วมชีวาก่อร่างสร้างตัว

ที่แท้ ไม่มีแค่เพียงเราสอง

ยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรอง

หลายสาขาเสียจนน่ากลัว

รักแสนรัก สุดหักใจจะถอนตัว

ใจร้าวระรัว สุดรักสุดหักให้หาย

น้องยื่นน้ำเย็น พี่เห็นก็คว้ามาดื่ม

ด้วยจิตใจปลื้ม ว่าร้อนคงถอนคงคา

กว่าจะรู้ ว่าน้องให้ของกินตาย

ทุรนทุราย ด้วยพิษร้าย “น้ำกรดแช่เย็น”

ที่แท้ ไม่มีแค่เพียงเราสอง

ยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรอง

หลายสาขาเสียจนน่ากลัว

รักแสนรัก สุดหักใจจะถอนตัว

ใจร้าวระรัว สุดรักสุดหักให้หาย

น้องยื่นน้ำเย็น พี่เห็นก็คว้ามาดื่ม

ด้วยจิตใจปลื้ม ว่าร้อนคงถอนคงคา

กว่าจะรู้ ว่าน้องให้ของกินตาย

ทุรนทุราย ด้วยพิษร้าย “น้ำกรดแช่เย็น”

สงวนลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ – ๒๕๔๘ M

Be the first to like.
loading...