เนื้อเพลง อกหักเรื่องเล็ก – express

เพลง : อกหักเรื่องเล็ก

ศิลปิน : express

เนื้อเพลง :

อกหักมาใช่ไหม เดินตัวงอๆอย่างนี้ ไม่ดีเลยดูไม่ดี ทำเดิน เหมือนปวดไหล่ เรื่องมันแค่ขนม อย่ามัวแต่อมเอาไว้ กลืนเลยกลืนเข้าไป จำไว้ ต้องดูดี. .แค่ ผู้หญิง มาทิ้งมาหลอกกัน ไม่บอกไปใครจะรู้ ทำอกผายไหล่ผึ่ง เบ่งใจที่ แฟบอยู่ อย่าทำตัวห่ออย่างนี้. .อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่เอาไม่เสียใจ อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่บอกใครจะรู้. อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ก็ลองไปคิดดู อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ อกเล็กซิเรื่องใหญ่ ทำสนุกสนาน ทำหน้าเบิกบานเข้าไว้ จะมีใครมาสนใจ ถ้าทำ หน้าหม่นๆ นี่มันต้องอย่างนี้ ยืดอกให้เต็มถนน เจ็บยังไงก็ทน อย่างน้อย ต้องดูดี .แค่ ผู้หญิง มาทิ้งมาหลอกกัน ไม่บอกไปใครจะรู้ ทำอกผายไหล่ผึ่ง เบ่งใจที่ แฟบอยู่ อย่าทำตัวห่ออย่างนี้. .อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่เอาไม่เสียใจ อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่บอกใครจะรู้. อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ก็ลองไปคิดดู อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ อกเล็กซิเรื่องใหญ่ แค่ ผู้หญิง มาทิ้งมาหลอกกัน ไม่บอกไปใครจะรู้ ทำอกผายไหล่ผึ่ง เบ่งใจที่ แฟบอยู่ อย่าทำตัวห่ออย่างนี้. .อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่เอาไม่เสียใจ อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่บอกใครจะรู้. อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ก็ลองไปคิดดู อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ อกเล็กซิเรื่องใหญ่ .อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่เอาไม่เสียใจ อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ไม่บอกใครจะรู้. อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ ก็ลองไปคิดดู อกหักเรื่องเล็กนะ เรื่องเล็กนะ อกเล็กซิเรื่องใหญ่

Be the first to like.
loading...