เนื้อเพลง ควันที่ลอยต่ำ – express

เพลง : ควันที่ลอยต่ำ

ศิลปิน : express

เนื้อเพลง :

เฝ้ามองเมฆลอย อยู่บน แผ่นฟ้า เคียงใกล้ ไม่เคยเห็นควัน ได้เป็นอย่างนั้น เปรียบตัวฉันเอง ไม่เคย ใกล้เธอ เช่นกัน ก็เป็นแค่ควัน ก็คง ไม่อาจ ลอย เทียมฟ้า .ความรักฉัน ความรักฉัน คงไม่มีแรง ไขว่ คว้า ได้แต่มองเธอเท่านั้น เพราะเธออยู่ห่างไกล ก็คือรักฉัน ก็คือรักฉัน รอให้เธอ มองผ่านมา แต่ก็ยากนัก เพราะฉันเป็นควัน ที่ลอยต่ำ ฟ้าคงไกลเกินไป…. …..เป็นเพียงแค่ควัน ไม่อาจอยู่สูง เกินเมฆ ได้แต่เฝ้าดู เมฆอยู่กับฟ้า ก็พอรู้ดี ว่าเรา ไม่มี คุณค่า ต้องยอม รับมัน ว่าควัน ไม่อาจ ลอย เทียม ฟ้า .ความรักฉัน ความรักฉัน คงไม่มีแรง ไขว่ คว้า ได้แต่มองเธอเท่านั้น เพราะเธออยู่ห่างไกล ก็คือรักฉัน ก็คือรักฉัน รอให้เธอ มองผ่านมา แต่ก็ยากนัก เพราะฉันเป็นควัน ที่ลอยต่ำ ฟ้าคงไกลเกินไป…. ความรักฉัน ความรักฉัน คงไม่มีแรง ไขว่ คว้า ได้แต่มองเธอเท่านั้น เพราะเธออยู่ห่างไกล ก็คือรักฉัน ก็คือรักฉัน รอให้เธอ มองผ่านมา แต่ก็ยากนัก เพราะฉันเป็นควัน ที่ลอยต่ำ .ความรักฉัน ความรักฉัน คงไม่มีแรง ไขว่ คว้า ได้แต่มองเธอเท่านั้น เพราะเธออยู่ห่างไกล ก็คือรักฉัน ก็คือรักฉัน รอให้เธอ มองผ่านมา แต่ก็ยากนัก เพราะฉันเป็นควัน ที่ลอยต่ำ ฟ้าคงไกลเกินไป

Be the first to like.
loading...