เนื้อเพลง น้ำค้างกลางตะวัน – express

เพลง : น้ำค้างกลางตะวัน

ศิลปิน : express

เนื้อเพลง :

หยดน้ำ เพียงละออง ที่ใคร ก็มอง ผ่าน ถูกแสง ดวงตะวัน ก็คง ต้องแห้ง ไป แต่ขอ เพียงแค่เสี้ยว หนึ่ง ซึ่งได้ใช้ มันไป เพื่อให้ ดอกไม้ นั้น ไม่ร้อนรน. กับรัก ฉันที่มี ที่มัน ไม่ยิ่ง ใหญ่ อาจไม่ ช่วยอะไร เมื่อเธอ นั้นทุกข์ ทน แต่ขอ เพียง ให้รู้ว่า วันที่ฟ้า เธอหม่น ขอ เป็นหนึ่งคน ที่ ไม่ทิ้ง กัน. .ไม่ว่าเธอ จะมีใคร ในหัวใจ ฉันมีเธอ ชีวิตจะมีแต่เธอ เท่านั้น จะอยู่ จะคอยเป็น ดั่งน้ำค้าง กลางตะวัน ห่วงใยเธอจนวัน สุดท้าย. กับรัก ฉันที่มี ที่เธอ นั้นมอง ผ่าน จากนี้ ไปจนวัน ที่ฉัน ไม่หาย ใจ อย่างน้อย เสี้ยวชีวิต หนึ่ง ก็ได้ใช้ มันไป ใช้มันหมดใจ เพื่อจะรักเธอ ไม่ว่าเธอ จะมีใคร ในหัวใจ ฉันมีเธอ ชีวิตจะมีแต่เธอ เท่านั้น จะอยู่ จะคอยเป็น ดั่งน้ำค้าง กลางตะวัน ห่วงใยเธอจนวัน สุดท้าย. กับรัก ฉันที่มี ที่เธอ นั้นมอง ผ่าน จากนี้ ไปจนวัน ที่ฉัน ไม่หาย ใจ อย่างน้อย เสี้ยวชีวิตหนึ่ง ก็ได้ใช้ มันไป ใช้มันหมดใจ เพื่อจะรักเธอ ฮืม…. อย่างน้อย คนที่ไม่มี ไม่มีค่า เท่าไหร่ ก็ยังภูมิใจ ที่ได้รัก เธอ

Be the first to like.
loading...