เนื้อเพลง หนุ่มเรือนแพ – เอกชัย ศรีวิชัย

เพลง : หนุ่มเรือนแพ

ศิลปิน : เอกชัย ศรีวิชัย

เนื้อเพลง :

บ้านพี่เป็น เรือนแพ

สาว น้อย เขาไม่แล

สาวแก่ เขาก็ไม่มอง.

โตอยู่ริมฝั่งคลอง

เมื่อยามน้ำนอง

ลอยล่อง เหมือนดังวิมาน.

เพราะมันไม่โก้

เหมือนตึกหลังโต

ที่สูงตระหง่าน.

ไม่แลระริกโอฬาร

แต่เป็นบ้าน เรือน แพ.

…ดนตรี..>>>

เดือนสิบสอง น้ำนองหลาก

สองฝั่งฟาก น้ำปริ่มแปร้

อกพี่ร้าว หนาวดวงแด

เหมือนมีแผล ในดวงใจ

…มองเห็นน้ำ ชุ่มฉ่ำแท้

มองเรือแพ ดูขวักไขว่

หลับตามอง ครองหัวใจ

โอ้เหตุ ไฉน แห้งแล้งตรม

…บางกอกน้อย ตลาดน้ำ

…เรือพายจ้ำ แจวกันขรม

เสียงเรือหาง ครางระงม

ดังเสียงขรม เหมือนพี่คราง

…ครวญหาน้อง มองหานุช

ไม่สิ้นสุด จนฟ้าสาง

มองข้างไหน ไม่พบนาง

อกอ้างว้าง โอ้อา วรณ์

เดือนสิบสอง น้ำนองหลาก

สองฝั่งฟาก น้ำปริ่มแปร้

อกพี่ร้าว หนาวดวงแด

เหมือนมีแผล ในดวงใจ

…มองเห็นน้ำ ชุ่มฉ่ำแท้

มองเรือแพ ดูขวักไขว่

หลับตามอง ครองหัวใจ

โอ้เหตุ ไฉน แห้งแล้งตรม

…บางกอกน้อย…

ตลาดน้ำ เรือพายจ้ำ แจวกันขรม

เสียงเรือหาง ครางระงม

ดังเสียงขรม เหมือนพี่คราง

…ครวญหาน้อง มองหานุช

ไม่สิ้นสุด จนฟ้าสาง

มองข้างไหน ไม่พบนาง

อกอ้างว้าง โอ้อา วรณ์

บ้านพี่เป็น เรือน แพ

สาว เอย เจ้าไม่แล

น้องแม่ คงชอบบ้านดอน.

โอ้ แม่ขน ตา งอน

พี่ฝาก สุนทร

ลอยร่อน ทิ้งมาตามคลื่น.

พี่คงจะแย่

ขายบ้านทิ้งแพ ออกพเนจร

ไม่เจอ แม่ขนตางอน

จะไม่ย้อน มาเรือนแพ

Be the first to like.
loading...