เนื้อเพลง พูดผิดพูดใหม่ – panama

เพลง : พูดผิดพูดใหม่

ศิลปิน : panama

เนื้อเพลง :

จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานไหม จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานเท่าไหร่ เธอเอง.ก็พูดเกินไป พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ ถ้าเป็นอย่างเงี๊ยะ.โอเคซึ้ง จะทําบึ้งตรึง.อะไรนะเธอ ต้องเข้าใจกันบ้างซิเธอ อย่าเอาแต่อําเภอน้ำใจ .จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานไหม จะหลอกจะใช้อีกนานเท่าไหร่ เธอเอง.ก็มีจิตใจ ผิดที่ใคร.ฉันหรือเธอ .จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานไหม จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานเท่าไหร่ เธอเอง.ก็พูดเกินไป พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ (SOLO……) .จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานไหม จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานเท่าไหร่ เธอเอง.ก็พูดเกินไป พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ ถ้าเป็นอย่างเงี๊ยะ.โอเคซึ้ง จะทําบึ้งตรึง.อะไรนะเธอ ต้องเข้าใจกันบ้างซิเธอ อย่าเอาแต่อําเภอน้ำใจ .จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานไหม จะหลอกจะใช้อีกนานเท่าไหร่ เธอเอง.ก็มีจิตใจ ผิดที่ใคร.ฉันหรือเธอ .จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานไหม จะเป็นอย่างเงี๊ยะ.อีกนานเท่าไหร่ เธอเอง.ก็พูดเกินไป พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ พูดผิดพูดใหม่ได้นะเธอ

Be the first to like.
loading...