เนื้อเพลง ใจชาย ใจหญิง – masterpiece collection

เพลง : ใจชาย ใจหญิง

ศิลปิน : masterpiece collection

เนื้อเพลง :

หมู่ชาย.ถ้อยพังเพยเปรียบเปรยไว้

ว่าหัวใจของหญิงนั้น

เปลี่ยนไปไม่เว้นวัน

ใกล้ไหนนั่นเกี่ยวพันเรื่อยไป

จากกันไป ไม่กี่เดือน

เธอร้างเลือนลืมรักได้

ข้ามคืนชื่นรักใหม่

เร่รักให้เปลี่ยนใจแอบอิง

ชายหากหลงรักห่วง

ต้องเจ็บทรวงถูกลวงช้ำจริง

หญิงเพียงให้ใจพักพิง

ชื่นชมแล้วทิ้งมิประวิงอาวรณ์

โลกย่อมรู้อยู่แก่ใจ

หญิงหรือชายใครลืมก่อน

หว่านคำพร่ำหวานอ่อน

ใจนั้นซ่อนคมมีดกรีดทรวง

ดนตรี

หมู่หญิง.ถ้อยพังเพยเปรียบเปรยไว้

ว่าหัวใจของชายนั้น

เปลี่ยนไปไม่เว้นวัน

ใกล้ไหนนั่นเกี่ยวพันเรื่อยไป

จากนารี ไม่กี่เดือน

เธอร้างเลือนลืมรักได้

ข้ามคืนชื่นรักใหม่

เร่รักให้เปลี่ยนใจแอบอิง

หญิงหากหลงรักห่วง

ต้องเจ็บทรวงถูกลวงช้ำจริง

เขาเพียงให้ใจพักพิง

ชื่นชมแล้วทิ้งมิประวิงอาวรณ์

โลกย่อมรู้อยู่แก่ใจ

หญิงหรือชายใครลืมก่อน

หว่านคำพร่ำหวานอ่อน

ใจนั้นซ่อนคมมีดกรีดทรวง

Be the first to like.
loading...