เนื้อเพลง หันหลังให้ผมหน่อย – ดัง พันกร

เพลง : หันหลังให้ผมหน่อย

ศิลปิน : ดัง พันกร

เนื้อเพลง :

ผมจำได้ดี ที่คุณ บอกเอาไว้

ถ้าผมขัดใจ จากผมให้สลด

อะไรที่คุณ ที่เคย ขู่กันไว้

ยอมรับจริง ๆ ว่าผมน่ะเคยกลัวซะตัวหด

เอาใจ ก็เอา เหอะเอา เหอะยอมแล้ว

คุณก็ไม่เอาอะไร ไม่ถูกใจซะไปหมด

ทำไปผิดไป ถอดใจ ไม่เอาแล้ว

ผมทำต่อไป ไม่ไหว ต่อมอดทนผมมันหด

หันหน้าก็คุย ไม่เข้าใจ

คุณก็ไม่ไป ไม่ไปอยู่อย่างนี้

หันหลังให้ผมหน่อย

กล้าๆ กับผมหน่อย ให้มันเร็ว ไม่ควรช้า

หันหลังให้ผมหน่อย

อย่ามาทน ผมเลยไปๆ ซะ

เอาใจ ก็เอา เหอะเอา เหอะยอมแล้ว

คุณก็ไม่เอาอะไร ไม่ถูกใจซะไปหมด

ทำไปผิดไป ถอดใจ ไม่เอาแล้ว

ผมทำต่อไป ไม่ไหว ต่อมอดทนผมมันหด

หันหน้าก็คุย ไม่เข้าใจ

คุณก็ไม่ไป ไม่ไปอยู่อย่างนี้

หันหลังให้ผมหน่อย

กล้าๆ กับผมหน่อย ให้มันเร็ว ไม่ควรช้า

หันหลังให้ผมหน่อย

อย่ามาทน ผมเลยไปๆ ซะ

หันหน้าก็คุย ไม่เข้าใจ ค

ุณก็ไม่ไป ไม่ไปอยู่อย่างนี้

หันหลังให้ผมหน่อย

กล้าๆ กับผมหน่อย ให้มันเร็ว ไม่ควรช้า

หันหลังให้ผมหน่อย

อย่ามาทน ผมเลยไปๆ ซะ

Be the first to like.
loading...