เนื้อเพลง สายัณห์คอยคู่ – สายัณห์ สัญญา

เพลง : สายัณห์คอยคู่

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

สายัณห์คอยคู่คอยยอดพธู ไม่รู้น้องเจ้าอยู่ไหน

จรร้องเพลงร่อนเร่ไป เหนืออีสานหรือใต้ เพื่อให้ได้เจอขวัญตา

น้องได้ยินไหมนั่น พี่พร่ำรำพันเสียงเพลงครวญหา

เจ้าลืมวันเวลาสายัณห์วันแห่งสัญญาพี่ต้องน้ำตานอง

เจ้าอยู่ดีหรือมีสุขไป เจ้าเปลี่ยวใจหรือทุกข์ลำบาก

เจ้าได้ดีหรือว่าตกยาก พี่ก็อยากจะทราบข่าวน้อง

อยู่อีสานตะวันออกไหนเหนือหรือใต้ไปขนขุดทอง

เป็นคุณหญิงคุณนายนั่งห้องเป็นนักร้อง หมอนวดอย่างไรหนา

พี่ใคร่รู้ข่าวเรื่องราวเฝ้าครวญมา สายัณห์เยือนหล้า

น้องเอ๋ยเคยว่าจะมาพบกัน หรือเจ้าโฉมศรีเดี๋ยวนี้ได้ดีมีสุขสันต์

เจ้าจึงหายประหนึ่งตายแล้วจากกัน ทิ้งสายัณห์แหละคำสัญญา

เจ้าอยู่ดีหรือมีสุขไป เจ้าเปลี่ยวใจหรือทุกข์ลำบาก

เจ้าได้ดีหรือว่าตกยาก พี่ก็อยากจะทราบข่าวน้อง

อยู่อีสานตะวันออกไหนเหนือหรือใต้ไปขนขุดทอง

เป็นคุณหญิงคุณนายนั่งห้องเป็นนักร้อง หมอนวดอย่างไรหนา

พี่ใคร่รู้ข่าวเรื่องราวเฝ้าครวญมา สายัณห์เยือนหล้า

น้องเอ๋ยเคยว่าจะมาพบกัน หรือเจ้าโฉมศรีเดี๋ยวนี้ได้ดีมีสุขสันต์

เจ้าจึงหายประหนึ่งตายแล้วจากกัน ทิ้งสายัณห์แหละคำสัญญา

Be the first to like.
loading...