เนื้อเพลง ลาก่อนเธอ – ดัง พันกร

เพลง : ลาก่อนเธอ

ศิลปิน : ดัง พันกร

เนื้อเพลง :

ในวัน นั้นใจ

ฉันมัน อ่อนแอ

จนดู เหมือนคน

เสียความ มั่นใจ

ยิ่งนาน ยิ่งหลงมายา

ไม่รู้ ว่าอัน ตราย

ผูกพัน งมงาย

ภาพลวง ของเธอ

ตัวตน แท้จริง

ของเธอ น่ากลัว

ดูดี แค่ตัว หัวใจ นั้นต่าง

อยากทน ฝืนรัก เธอไป

ยิ่งฝืน ยิ่งไม่ มีทาง

ทางเดียว ที่มี

ก็คือ ต้องไป

อยู่กับเธอ ฉัน คงตาย

ทั้ง ที่ยัง หายใจ

รักมาก เท่าไหร่

ก็ยิ่งเปลืองใจ เท่านั้น

เมื่อวันนี้ ฉัน เป็นเพียง

แค่ คนน่า รำคาญ

เลิก ทรมาน

ทำเพื่อตัวเอง ซักครั้ง

ลาก่อนเธอ

วันนึง หัวใจ

ฉันคง เข้มแข็ง

(เข้มแข็ง เข้มแข็งเข้มแข็ง)

แม้ วันนี้

ไม่ แข็งแรง เท่าไหร่

ให้จบ แค่นี้ คงพอ

ถึงฉัน ยังไม่ มีใคร

ก็ต้อง ตัดใจ

ต้องไป จากเธอ

อยู่กับเธอ ฉัน คงตาย

ทั้ง ที่ยัง หายใจ

รักมาก เท่าไหร่

ก็ยิ่งเปลืองใจ เท่านั้น

เมื่อวันนี้ ฉัน เป็นเพียง

แค่ คนน่า รำคาญ

เลิก ทรมาน

ทำเพื่อตัวเอง ซักครั้ง

ลาก่อนเธอ

จบวัน นี้ ให้ได้ ก่อน

ก่อนไม่มี แรงเหลือ พอให้ไป

.อยู่กับเธอ ฉัน คงตาย

ทั้ง ที่ยัง หายใจ

รักมาก เท่าไหร่

ก็ยิ่งเปลืองใจ เท่านั้น

เมื่อวันนี้ ฉัน เป็นเพียง

แค่ คนน่า รำคาญ

เลิก ทรมาน

ทำเพื่อตัวเอง ซักครั้ง

ลาก่อนเธอ

(รักมาก เท่าไหร่

ก็ยิ่งเปลืองใจ เท่านั้น)

เมื่อวันนี้ ฉัน เป็นเพียง

แค่ คนน่า รำคาญ

เลิก ทรมาน

ทำเพื่อตัวเอง ซักครั้ง

ลาก่อนเธอ

Be the first to like.
loading...