เนื้อเพลง สาวสวนแตง – สายัณห์ สัญญา

เพลง : สาวสวนแตง

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

สาว สวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ

ชื่อเสียงน้องมาลือลั่น ดังโจษจันไปทั้งทั่วกรุง

เพราะเข้าประกวด เทพีสวนแตงดาวรุ่ง

ภาพเจ้ามาถึงกรุง เจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจ

สาว สวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรี

ข่าวภาพน้องเป็นเทพี

จึงได้มีชื่อเสียงเกริกไกร

เสียงหนังสือพิมพ์ แมวมองหมายปองเจ้าไป

สู่ดารายิ่งใหญ่ สู่กลิ่นไอของความลาวัลย์

ข่าว สังคมเขาชมไม่สร่าง

วิทยุต่างต่างมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน

กลัว เจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ

สวนแตงแหล่งเรารักมั่น

เฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป

สาว สวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ

พี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม่แตงร่มใบ

พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้

โปรดไปเป็นขวัญใจ กลับสู่ไร่นะสาวสวนแตง

..ข่าว สังคมเขาชมไม่สร่าง

วิทยุต่างต่างมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน

กลัว เจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ

สวนแตงแหล่งเรารักมั่น

เฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป

สาว สวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ

พี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม่แตงร่มใบ

พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้

โปรดไปเป็นขวัญใจ กลับสู่ไร่นะสาวสวนแตง

Be the first to like.
loading...