เนื้อเพลง มนต์เสียงเพลง – กิตติคุณ เชียรสงค์

เพลง : มนต์เสียงเพลง

ศิลปิน : กิตติคุณ เชียรสงค์

เนื้อเพลง :

.(ญ) มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

ดังเหมือนมี

หยาดน้ำทิพย์ ชะโลมใจ

ไม่ คิดรักใคร

รัก เพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ

เพ้อ ห่วงหา ทุกเวลา ทุกนาที

(ช) ฮ่า ฮา ฮา ฮา ฮ๊า

มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

ดังเหมือนมี

หยาดน้ำทิพย์ ชะโลมใจ

ไม่ คิดรักใคร

รัก เพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ

เพ้อ ห่วงหา ทุกเวลา ทุกนาที

(พ) ฮ่า ฮา ฮา ฮา ฮ๊า

มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

Solo 18 Bars…17…

18..(ญ) ใจ ซื่อต่อกัน

ไม่มีวัน ร้องไห้ร้องไห้

ถิ่น ที่สุขใจ

คือที่นี่ ที่นี่

โปรดเถิดคนดี ฉันมีรักมั่น

อย่าลืมวัน สวรรค์ สวาท

(ช) ใจ ซื่อต่อกัน

ไม่มีวัน ร้องไห้ร้องไห้

ถิ่น ที่สุขใจ

คือที่นี่ ที่นี่

โปรดเถิดคนดี ฉันมีรักมั่น

อย่าลืมวัน สวรรค์ สวาท

(พ) มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

ดังเหมือนมี

หยาดน้ำทิพย์ ชะโลมใจ

ไม่ คิดรักใคร

รัก เพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ

เพ้อ ห่วงหา ทุกเวลา ทุกนาที

ฮ่า ฮา ฮา ฮา ฮ๊า

มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

Solo 24 Bars…23…

24..(ช) รัก หล่อหลอมใจ

ให้เหมือนทาส ที่ภักดี

เธอไม่รู้ รักท่วมใจ ล้นปี่

ปาน วิมานฉิมพลี ถ้าได้มีเธอ

อย่า ทำใจดำ

อย่าทำ ให้ฉันเก้อ

(ญ) รัก หล่อหลอมใจ

ให้เหมือนทาส ที่ภักดี

เธอไม่รู้ รักท่วมใจ ล้นปี่

ปาน วิมานฉิมพลี ถ้าได้มีเธอ

อย่า ทำใจดำ

อย่าทำ ให้ฉันเก้อ

(พ) มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

ดังเหมือนมี

หยาดน้ำทิพย์ ชะโลมใจ

ไม่ คิดรักใคร

รัก เพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ

เพ้อ ห่วงหา ทุกเวลา ทุกนาที

ฮ่า ฮา ฮา ฮา ฮ๊า

มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

Solo 19 Bars…18…

19..(ช) รัก เกิดจากสายใจ

เกินสายใย สายโซ่

ต่อ ให้แรงอักโข

ก็ ฉุด ไม่ได้

(ญ) อย่า ให้ฉันคอย

ต้องเหงา หงอยจิต

รัก เท่าชีวิต

วานคิด สงสารใจ

(ช) รัก เกิดจากสายใจ

เกินสายใย สายโซ่

ต่อ ให้แรงอักโข

ก็ ฉุด ไม่ได้

(ญ) อย่า ให้ฉันคอย

ต้องเหงา หงอยจิต

รัก เท่าชีวิต

วานคิด สงสารใจ

(พ) มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

ดังเหมือนมี

หยาดน้ำทิพย์ ชะโลมใจ

ไม่ คิดรักใคร

รัก เพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ

เพ้อ ห่วงหา ทุกเวลา ทุกนาที

ฮ่า ฮา ฮา ฮา ฮ๊า

มนต์ เสียงเพลง

ช่วยบรรเลง กล่อมชีวี

Be the first to like.
loading...