เนื้อเพลง สมุดบันทึก(ที่ไม่มีตัวหนังสือ) – team

เพลง : สมุดบันทึก(ที่ไม่มีตัวหนังสือ)

ศิลปิน : team

เนื้อเพลง :

คืนนี้ก็อีกแล้วใจฉันมันยังคิดถึง หยิบบันทึกเล่มนึงเปิดดูเหมือนเคย ภาพรักเมื่อครั้งวันวานก็ยังวางชัดเจนทุกหน้าเลย ภาพของเธอที่ยังไม่เคยเลือนลาง คืนนั้นที่เปียกฝน ถนนที่เดินจับมือ ในบันทึกฉันมีเรื่องราวทุกอย่าง ชีวิตแม้ผันแปรไป ผ่านมานานเพียงใดที่ไกลห่าง ภาพของเธอเหล่านั้นก็ยังไม่จางไป สมุดบันทึกเล่มนี้ไม่มีตัวหนังสือ แต่มันมีภาพเธอที่ฉันนั้นได้เก็บไว้ สมุดบันทึกเล่มนี้จะอยู่กับฉันไปจนวันตาย ก็เพราะฉันได้ใช้หัวใจบันทึกมันเอง คืนนี้ก็อีกครั้ง ไม่รู้เธอเป็นอย่างไร จะเคยไหมคิดถึงผูกพันเหมือนฉันเป็น อาจไม่เขียนหนังสือใดใด แต่ได้บันทึกไว้ในนี้เอง แม้ความจริงที่เห็นคือเราต้อง ลาไกล แต่จะเก็บเธอไว้อยู่ในใจนี้

Be the first to like.
loading...