เนื้อเพลง เธอร้อยใจ – ba – la – me

เพลง : เธอร้อยใจ

ศิลปิน : ba – la – me

เนื้อเพลง :

ฟ้าหรือใครที่มาขีดเขียน ให้คนอย่างฉันต้องพบต้องมาเจอ อาจเป็น ผลกรรมติดมาชาติใด ฉันต้องเจอกับรักและฉันต้องทนกับคนหลายใจ ฉันที่เธอไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยจะแคร์ว่าฉันจะเป็นยังไง เมื่อเธอรักใครต่อใครมากมาย ฉันไม่เคยจะขวางจะห้ามเธอเลย เมื่อเธอมีหลายใจให้ใครเป็นร้อยคน ฉันจะเป็นคนที่เท่าไร หากเธอมีร้อยใจส่วนใดเธอไม่เอา ฉันยินดีจะขอแค่เพียงเศษใจ ฉันก็คนที่มีจิตใจ อย่างเขาหรือใครที่หวังได้ใจเธอ แต่เธอไม่เคยเลยจะเห็นใจ ฉันต้องทนต่อไปก็เพราะรักเธอ

Be the first to like.
loading...