เนื้อเพลง หายจ้อย – ปลื้ม

เพลง : หายจ้อย

ศิลปิน : ปลื้ม

เนื้อเพลง :

อยู่ไม่อยู่ก็บอกมาเด้ะ ไม่ใช่อยู่ๆก็ไป

อยู่ไม่อยู่ก็บอกมาเด้ะ ไม่ใช่อยู่ๆก็ไป

อย่างโง้นเด้ะอย่างงี้เด้ะ พูดกันดีๆก็คงเข้าใจ

จบก็จบช่วยบอกเลิกหน่อย ไม่ใช่หลอกๆก็ไป

จบก็จบช่วยบอกเลิกหน่อย ไม่ใช่หลอกๆก็ไป

อย่างโง้นเด้ะอย่างงี้เด้ะ อย่างงี้ไม่ดีไม่ดีไม่เอา

ฉันมันไม่ดีหรือไม่เอาถ่าน แก๊สก็ไม่เอาไม่ได้ความ..บอก

ดีซะมากไปหรือน้อยไป..บอก ช่วยให้เหตุผลว่าไม่รักเพราะอะไร

(ก็)หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

ดีไม่ดียังไง อย่าปล่อยให้มึนอย่างนี้

หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

คงไม่มีอะไร ก็คงเบื่อกันซะแล้วมั้ง

อยู่ไม่อยู่ก็บอกมาเด้ะ ไม่ใช่อยู่ๆก็ไป

อยู่ไม่อยู่ก็บอกมาเด้ะ ไม่ใช่อยู่ๆก็ไป

อย่างโง้นเด้ะอย่างงี้เด้ะ พูดกันดีๆก็คงเข้าใจ

(ก็)หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

ดีไม่ดียังไง อย่าปล่อยให้มึนอย่างนี้

หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

คงไม่มีอะไร ก็คงเบื่อกันซะแล้วมั้ง

(ก็)หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

ดีไม่ดียังไง อย่าปล่อยให้มึนอย่างนี้

หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

คงไม่มีอะไร ก็คงเบื่อกันซะแล้วมั้ง

จบก็จบช่วยบอกเลิกหน่อย ไม่ใช่หลอกๆก็ไป

จบก็จบช่วยบอกเลิกหน่อย ไม่ใช่หลอกๆก็ไป

อย่างโง้นเด้ะอย่างงี้เด้ะ อย่างงี้ไม่ดีไม่ดีไม่เอา

ฉันมันไม่ดีหรือไม่เอาถ่าน แก๊สก็ไม่เอาไม่ได้ความ..บอก

ดีซะมากไปหรือน้อยไป..บอก ช่วยให้เหตุผลว่าไม่รักเพราะอะไร

(ก็)หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

ดีไม่ดียังไง อย่าปล่อยให้มึนอย่างนี้

หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

คงไม่มีอะไร ก็คงเบื่อกันซะแล้วมั้ง

(ก็)หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

ดีไม่ดียังไง อย่าปล่อยให้มึนอย่างนี้

หายจ้อยไปซะแล้ว ปล่อยกันให้งงกันไป

คงไม่มีอะไร ก็คงเบื่อกันซะแล้วมั้ง

Be the first to like.
loading...