เนื้อเพลง ช้ำเพราะรัก – คีรีบูน

เพลง : ช้ำเพราะรัก

ศิลปิน : คีรีบูน

เนื้อเพลง :

โอ้ความรัก

ใครว่าหวาน ตรึงดวง จิต

ไม่อยากคิดรัก เพราะกลัวช้ำ

ใจแหลกราญ

ปล่อยเป็นแผลรัก เกาะกินใจ

นาน เท่านาน

โอ้ความรัก เคยว่าหวาน

กลับขื่นขมทวี

ความจริงรักเหมือนดั่ง

ขวากหนามตอกตำชีวี

หากรัก ไร้ความปราณี

โอ้ชีวีคงแหลกราญ

ช้ำเพราะรักใครจะทนทาน

รักเศร้านั้นแสนทรมาน

รักนั้นเปรียบเหมือนดอกไม้บาน

ซึ้งรักแล้วเราก็เหี่ยวเฉาตาย

โอ้ความรัก ที่ชอกช้ำ ฉันจำติด

ภาพชีวิตรัก

มอบให้ฉันสิ ขื่นขมฤดี

จะไม่ขอรัก ใครสักคน แล้วหนนี้

ช้ำชีวี โอ้ฤดี อย่าคิดรักเลย

ดนตรี 16 Bars..15…

16….ช้ำเพราะรัก

ใครจะทนทาน

รักเศร้านั้นแสนทรมาน

รักนั้นเปรียบเหมือนดอกไม้บาน

ซึ้งรักแล้วเราก็เหี่ยวเฉาตาย

โอ้ความรัก ที่ชอกช้ำ ฉันจำติด

ภาพชีวิตรัก

มอบให้ฉันสิ ขื่นขมฤดี

จะไม่ขอรัก ใครสักคน แล้วหนนี้

ช้ำชีวี โอ้ฤดี อย่าคิดรักเลย…

Be the first to like.
loading...