เนื้อเพลง เพื่อสองเรา – คีรีบูน

เพลง : เพื่อสองเรา

ศิลปิน : คีรีบูน

เนื้อเพลง :

ฮู ฮู ฮู…

ฮู ฮู ฮูฮูฮู…)

ฉัน รักเธอ ดุจดวงชีวิต

ไม่เคยคิด ทำให้เธอ

ต้องน้อยใจ

มอบความรัก ความภักดี

ที่ฉัน มีไว้ให้

เพื่อเธอ ยอดดวงใจ สุดที่รัก

แล้ว เธอเอง มอบดวงใจภักดิ์

มอบความรัก ความจริงใจ

ให้ต่อฉัน

จะถนอม ความรักเรา

ทั้งสอง ชั่วนิรันดร์

เพื่อสองเรา เธอกับฉัน

นิรันดร

ความ รักเรา ทั้งสอง

เริ่มก่อเกิด

บนเรือลำน้อย ริมเจ้าพระยา

เพียง สบตา

เกิดความหมาย ความสัมพันธ์

เราจึงเริ่ม รักกันจากนั้นมา

เป็นความหลัง จากฤดี สองเรา

เปรียบ เหมือนเงาตามตัวเรา

ในปัจจุบัน

เป็น ความรักเป็นความจริง

หรือความฝัน

หรือ เป็นสวรรค์เป็นสองเรา

( ฮู ฮู ฮู…

ฮู ฮู ฮูฮูฮู…)

ความ รักเรา ทั้งสอง

เริ่มก่อเกิด

บนเรือลำน้อย ริมเจ้าพระยา

เพียง สบตา

เกิดความหมาย ความสัมพันธ์

เราจึงเริ่ม รักกันจากนั้นมา

( ฮู ฮู…

ฮู ฮู ฮูฮูฮู…

ฮู ฮู ฮู…ฮู ฮู ฮูฮูฮู…

Be the first to like.
loading...