เนื้อเพลง ช่วยพูดอะไรหน่อย – หนุ่ม ศรราม

เพลง : ช่วยพูดอะไรหน่อย

ศิลปิน : หนุ่ม ศรราม

เนื้อเพลง :

จบ ไปแล้ว เรา ก็คง รู้-ดี

และ ไม่มี สิทธิ์

จะไป คิด วุ่น-วาย

จะ ไม่ขอ เธอ ให้-เธอ ทบทวน ใหม่

รู้ อยู่แล้ว ว่า-เธอ

เลือกคน ของเธอ

แต่ จะขอ เพียง ให้เธอ เห็น-ใจ

รัก เธอเกิน ไป ให้เธอ นั้นช่วย-ที

อยาก ให้ทิ้ง คำ ก่อนลา ตรง-นี้

ทิ้ง เอาไว้ ให้จำ แม้มัน ไม่จริง

ขอ เพียง สัก คำ

ที่ รอ รับ ฟัง มานาน

ก่อน ใจ จะยอม จำนน

ทนทุกข์ ท-รมาน

ขอ-ให้ เธอ บอก รัก สัก ครั้ง

ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม

โกหกฉัน ว่ายัง มี-ใจ

พูด ว่าเธอ นั้นมี เยื่อ-ใย

เท่านั้น พอ

ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม

ก่อน ที่เธอ นั้น จะ ทิ้ง-ไป

อยากฟัง ให้มัน ดี ใจ

ก่อน เสีย-ใจ

นึก ว่า เอา บุญ

ดนตรี 8 Bars..6…

7…8 อยาก จะขอ เพียง

ให้เธอ เห็น-ใจ

รัก เธอเกิน ไป ให้เธอ นั้นช่วย-ที

อยาก ให้ทิ้ง คำ ก่อนลา ตรง-นี้

ทิ้ง เอาไว้ ให้จำ แม้มัน ไม่จริง

ขอ เพียง สัก คำ

ที่ รอ รับ ฟัง มานาน

ก่อน ใจ จะยอม จำนน

ทนทุกข์ ท-รมาน

ขอ-ให้ เธอ บอก รัก สัก ครั้ง

ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม

(ช่วย พูด อะไร หน่อย)

โกหกฉัน ว่ายัง มี-ใจ

พูด ว่าเธอ นั้นมี เยื่อ-ใย

เท่านั้น พอ

ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม

(ช่วย พูด อะไร หน่อย)

ก่อน ที่เธอ นั้น จะ ทิ้ง-ไป

อยากฟัง ให้มัน ดี ใจ

ก่อน เสีย-ใจ

นึก ว่า เอา บุญ

(ช่วยพูด อะไร หน่อย ได้ไหม)

(ช่วย พูด อะไร ก่อน)

ก่อน ที่เธอ นั้น จะ ทิ้ง-ไป

อยากฟัง ให้มัน ดี ใจ

ก่อน เสีย-ใจ

นึก ว่า เอา บุญ

Be the first to like.
loading...