เนื้อเพลง รักนี้เหมือนฝัน – คีรีบูน

เพลง : รักนี้เหมือนฝัน

ศิลปิน : คีรีบูน

เนื้อเพลง :

กายเราอยู่คู่เคียงชิดกันยึดมั่นเหมือนฝันวันนั้นสองเราร่วมสร้างมาเหมือนเราอยู่แดนดินถิ่นบนนภาฟากฟ้า…คือบ้านเราจะเฝ้ารักเธอคนเดียวไม่แปรเปลื่ยนใจทำลายเหมือนไฟไหม้ทรวงไม่ลวงให้เธอต้องช้ำจะเฝ้าขอจำน้ำคำ ที่เคยบอกรักให้เราเหมือนเขาได้ใจจากเราไปด้วยเช่นกันรักเราสุขไม่มีทุกข์ใดมากั้นสร้างสรรบ้านน้อยเพื่อคอยเวลาเราจะอยู่คู่กันแม้นานจนกว่าชั่วชีวาสองเราจะพรากจากกัน

(ดนตรี)กายเราอยู่คู่เคียงชิดกันยึดมั่นเหมือนฝันวันนั้นสองเราได้สร้างมา(สร้างมา)เหมือนเราอยู่แดนดินถิ่นบนนภาฟากฟ้า…คือบ้านเราจะเฝ้ารักเธอคนเดียวไม่แปรเปลื่ยนใจทำลายเหมือนไฟไหม้ทรวงไม่ลวงให้เธอต้องช้ำจะเฝ้าขอจำน้ำคำ ที่เคยบอกรักให้เราเหมือนเขาได้ใจจากเราไปด้วยเช่นกันรักเราสุขไม่มีทุกข์ใดมากั้นสร้างสรรบ้านน้อยเพื่อคอยเวลาเราจะอยู่คู่กันแม้นานจนกว่าชั่วชีวาสองเราจะพรากจากกันชั่วชีวาสองเราจะพรากจากกันชั่วชีวาสองเราจะพรากจากกันชั่วชีวาสองเราจะพรากจากกันชั่วชีวาสองเราจะพรากจากกัน

Be the first to like.
loading...