เนื้อเพลง สอนพี่ให้รัก – สายัณห์ สัญญา

เพลง : สอนพี่ให้รัก

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

สอน พี่ ให้ รัก แล้ว มา พราก จากไปสุดแสนใจดำ

พี่ หลง คอย หลง คำ พี่ เจ็บจำ ช้ำใจเพราะพี่ ไม่เคย

สอน พี่ ให้ รู้ แล้ว ไม่ อยู่ เคียงคู่ชื่นชิดชมเชย

คอย หวัง ไป สลายเลย กลับเปรียบเปรยเย้ยคำเจ็บจำหนำใจ

รอย หวานผ่านมา ดั่งยาพิษน้ำผึ้ง ที่แผดเผาทรวงใน

ซื่อจนไม่สนใจ หลงเล่นกับไฟครั้งเดียวผิดไปจะขอจำ

สอน พี่ ใช่ ไหม สอนพี่ได้โง่งมก็สมควรทำ

คง ถึง คราว ใช้กรรม เจ้า ทำใครเขาไว้อย่าได้ ทรนง

สอน พี่ ใช่ ไหม สอนพี่ได้โง่งมก็สมควรทำ

คง ถึง คราว ใช้กรรม เจ้า ทำใครเขาไว้อย่าได้ ทรนง

Be the first to like.
loading...