เนื้อเพลง เท้าของผม – โดม ปกรณ์ ลัม

เพลง : เท้าของผม

ศิลปิน : โดม ปกรณ์ ลัม

เนื้อเพลง :

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ทำไมต้องตามใคร ทำไมไม่ตามใจ

จะทำอะไรอะไรยังไงทำไมต้องตามกันไป

ทำไมต้องตามใคร ทำไมไม่ตามใจ

จะทำอะไรอะไรยังไงทำไมต้องตามกันไป

ทำไมต้องตามใคร ทำไมไม่ตามใจ

จะทำอะไรอะไรยังไงทำไมต้องตามกันไป

ทำไมต้องตามใคร ทำไมไม่ตามใจ

จะทำอะไรอะไรยังไงทำไมต้องตามกันไป

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ถึงมันจะหน้ากลัว แต่มันไม่แน่นอน

ถึงมันจะเป็นยังไง ผมทำอะไรผมรับของผมเอง

ถึงมันจะหน้ากลัว แต่มันไม่แน่นอน

ถึงมันจะเป็นยังไง ผมทำอะไรผมรับของผมเอง

ถึงมันจะหน้ากลัว แต่มันไม่แน่นอน

ถึงมันจะเป็นยังไง ผมทำอะไรผมรับของผมเอง

ถึงมันจะหน้ากลัว แต่มันไม่แน่นอน

ถึงมันจะเป็นยังไง ผมทำอะไรผมรับของผมเอง

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

ก็นี่มันเท้าผม ก็นี่มันทางของผมเอง

ไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาผลักมามาไถ่ไม่ไปกับผม

Be the first to like.
loading...