เนื้อเพลง วันสุดท้าย – โดม ปกรณ์ ลัม

เพลง : วันสุดท้าย

ศิลปิน : โดม ปกรณ์ ลัม

เนื้อเพลง :

อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าวัน

เธอนั้นต้องไปไม่เคยคิดทวนใจไว้เลย

สิ่ง ต่างๆ ที่เคยคิดมากมาย กลับกลายหายไป

ไม่มีล่องลอยใดเหลือเลย

ก็เธอคนเดิมดูหายไป ก็สายตาเธอดูห่างไกล

ถ้าคิดจะฉุดไว้ ก็ไร้ซึ่งความหมายใด

เมื่อเธอยืนยันว่าต้องไป แต่ฉันก็คงห้ามไม่ไหว

แต่ใจก็ยัง จะรักเธอต่อไป

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้ว่าจะต้องไป ฉันก็ยังติดหัวใจ

รักที่เคยมีเอาไว้…

เธอไม่เคยให้เหตุผล ใดๆ

เก็บใจของเธอที่เคยให้ฉันมากลับไป

ก็เธอคนเดิมดูหายไป ก็สายตาเธอดูห่างไกล

ถ้าคิดจะฉุดไว้ ก็ไร้ซึ่งความหมายใด

เมื่อเธอยืนยันว่าต้องไป แต่ฉันก็คงห้ามไม่ไหว

แต่ใจก็ยัง จะรักเธอต่อไป

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้ว่าจะต้องไป ฉันก็ยังติดหัวใจ

รักที่เคยมีเอาไว้…

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก

ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

Be the first to like.
loading...