เนื้อเพลง พอแล้ว – อนันต์ บุนนาค

เพลง : พอแล้ว

ศิลปิน : อนันต์ บุนนาค

เนื้อเพลง :

รู้ดี ฉันดูออกเธอคิดอะไร

ในใจเธอนั้นไม่ต้องการเจอฉัน

อาการท่าทางของเธอบอก มันตอกย้ำใจกัน

เหมือนรังเกียจฉันเหลือเกิน

รู้ตัว ตั้งแต่บอกว่ารักเธอไป

ทำไม ใจได้เพียงแต่เจ็บกลับมา

ไม่รักตอบฉันฉันไม่ว่า

เธอกลับหมางเมินไป

ยิ่งทำห่างไกล ยิ่งทรมาน เกินทน

พอแล้วพอแล้ว อย่าทำลายจิตใจฉันเลย

แค่เธอไม่รัก ก็ช้ำใจพอแล้ว

พอแล้วพอแล้ว โปรดอย่ามาตอกย้ำฉันเลย

แค่ทำอย่างเคย ไม่รังเกียจตัวฉัน

ก็เพียงพอ

ดนตรี

รู้ตัว ตั้งแต่บอกว่ารักเธอไป

ทำไม ใจได้เพียงแต่เจ็บกลับมา

ไม่รักตอบฉันฉันไม่ว่า

เธอกลับหมางเมินไป

ยิ่งทำห่างไกล ยิ่งทรมาน เกินทน

พอแล้วพอแล้ว อย่าทำลายจิตใจฉันเลย

แค่เธอไม่รัก ก็ช้ำใจพอแล้ว

พอแล้วพอแล้ว โปรดอย่ามาตอกย้ำฉันเลย

แค่ทำอย่างเคย ไม่รังเกียจตัวฉัน

พอแล้วพอแล้ว อย่าทำลายจิตใจฉันเลย

แค่เธอไม่รัก ก็ช้ำใจพอแล้ว

พอแล้วพอแล้ว โปรดอย่ามาตอกย้ำฉันเลย

แค่ทำอย่างเคย ไม่รังเกียจตัวฉัน

พอแล้วพอแล้ว อย่าทำลายจิตใจฉันเลย

แค่เธอไม่รัก ก็ช้ำใจพอแล้ว

พอแล้วพอแล้ว โปรดอย่ามาตอกย้ำฉันเลย

แค่ทำอย่างเคย ไม่รังเกียจตัวฉัน

Be the first to like.
loading...