เนื้อเพลง สุดแท้ทางเดิน – รวมศิลปิน day one metal 9

เพลง : สุดแท้ทางเดิน

ศิลปิน : รวมศิลปิน day one metal 9

เนื้อเพลง :

เพลง:  สุดแท้ทางเดิน

ศิลปิน:  ดอนผีบิน

เนื้อเพลง/ทำนอง/ดนตรี/เรียบเรียง : ดอนผีบิน

สรรพสิ่งเคลื่อนไหว  เคลื่อนไปไม่เคยรอรี วัฎจักรโคจร  ขึ้นลงเปลี่ยนผัน  ข้ามวันมีอันเปลี่ยนแปลง ก่อกำเนิดเกิดมา  ต่างคนต่างเดิน  ต่างคนต่างเหิน  ลัดฟ้าลัดรุ้งมุ่งสู่ที่หมาย ใครจะนำความดี  ใครจะมีความเลว  ใครจะมีกลลวง ใครจะมีลีลา

ดี – เลว – ทราม – ต่ำช้า  การกระทำนำพา  สุ่สวรรค์ชั้นฟ้า  หรือลงโลกา  เลือกเอง ใครจะนำความดี  ใครจะมีความเลว  ใครจะมีกลลวง  ใครจะมีลีลา ต่างคน ต่างเดิน  ต่างคน  ต่างเหิน   สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้….ทางเดิน สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน

ใครจะนำความดี  ใครจะมีความเลว  ต่างคน  ต่างเดิน  ต่างคน….ต่างเหิน สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน…. โอ…สิ่งใดใครทำ  ชั่ว…ช้า…เลวทราม  ตามสันดานมี โอ…สิ่งใดใครทำ  ดี…เลว…ระยำ  รับกรรมกระทำไปเถิด

เดิน ( เดิน  เดิน  เดิน ) ไป  ไป  ไป  ไป  (  เดิน  เดิน  เดิน  เดิน  )  ไป  ไป  ไป  ไป ตามทาง  สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน ใครจะนำความดี  ใครจะมีความเลว  ต่างคนต่างเดิน  ต่างคน  ต่างเหิน สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน… มันคือสิ่งจริงแท้แน่นอนแน่ใจ…

เป็นไปตามทาง   เดินตามทางไป  ไม่มีชะตากรรม ไม่มีชะตากรรม  มีเพียงการกระทำ  ชะตากรรมไม่มี ไม่มีชะตากรรม  ไม่มีชะตากรรม

ใครจะทำความดี  ใครจะมีความเลว  ต่างคน  ต่างเดิน  ต่างคนต่างเหิน สุดแท้ทางเดิน   สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน  สุดแท้ทางเดิน …  สุดแท้ทางเดิน…  สุดแท้ทางเดิน…

Be the first to like.
loading...