เนื้อเพลง เราสามคน – อิทธิ

เพลง : เราสามคน

ศิลปิน : อิทธิ

เนื้อเพลง :

ฉัน คนหนึ่ง เธอ คนหนึ่ง เขา คนหนึ่ง เรา สามคน

แล้ว คนหนึ่ง รัก คนหนึ่ง เหลือ คนหนึ่ง อยู่ เพื่อใคร

..จนใจพูดไม่ออก ไม่มีใครมีทางออก

ฉีกเส้นทาง สามทาง

ออกจากกัน แยกใจ ไว้ สองทาง จบ ความหลัง ไปที

เจ็บ อย่างนี้ ไม่มี ต่อไป

..ฉัน คนหนึ่ง เธอ คนหนึ่ง เขา คนหนึ่ง เรา สามคน

แล้ว คนหนึ่ง รัก คนหนึ่ง เหลือ คนหนึ่ง อยู่ เพื่อใคร

..จนใจพูดไม่ออก ไม่มีใครมีทางออก ฉีกเส้นทาง สามทาง

ออกจากกัน แยกใจ ไว้ สองทาง จบ ความหลัง ไปที

เจ็บ อย่างนี้ ไม่มี ต่อไป

..คนหนึ่งเป็น เช่นดังเพื่อนตาย คนหนึ่งเป็น ดังลมหายใจ

ใจเจ้ากรรม เจ็บช้ำ เท่าไร เราสามคน คงต้องมีใครเป็นฝ่ายไป

..จนใจพูดไม่ออก ไม่มีใครมีทางออก ฉีกเส้นทาง สามทาง

ออกจากกัน แยกใจ ไว้ สองทาง จบ ความหลัง ไปที

เจ็บ อย่างนี้ ไม่มี ต่อไป

..คนหนึ่งเป็น เช่นดังเพื่อนตาย คนหนึ่งเป็น

ดังลมหายใจ ใจเจ้ากรรม เจ็บช้ำ เท่าไร

เราสามคนคงต้องมีใครเป็นฝ่ายไป

..ฉัน คนหนึ่ง เธอ คนหนึ่ง เขา คนหนึ่ง เรา สามคน

แล้ว คนหนึ่ง รัก คนหนึ่ง เหลือ คนหนึ่ง อยู่ เพื่อใคร

ฉัน คนหนึ่ง เธอ คนหนึ่ง เขา คนหนึ่ง เรา สามคน

แล้ว คนหนึ่ง รัก คนหนึ่ง เหลือ คนหนึ่ง อยู่ เพื่อใคร..

Be the first to like.
loading...