เนื้อเพลง จริงไม่กลัว กลัวไม่จริง – ดาว มยุรี

เพลง : จริงไม่กลัว กลัวไม่จริง

ศิลปิน : ดาว มยุรี

เนื้อเพลง :

จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง ….จริง ฉันไม่กลัว แต่กลัวไม่จริง เป็น ความจริงเหรอ ที่บอกว่าเธอรักฉัน เป็น ความจริงเหรอ ที่เธอฝันตอนกลางวัน แต่ ใจก็กลัว ว่าเธอนั้นจะปากหวาน จริง ฉันไม่กลัว แต่กลัวไม่จริง เห็น ปุ๊บปิ้งเลยฉัน เมื่อวัน แรกเจอ เธอ นี่แหละเออ สเป็ค เลยนั่น หุ่น ยาวยาว เข่าดี อย่างนั้น คน ที่ฉัน ฝันหา จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง ….จริง ฉันไม่กลัว แต่กลัวไม่จริง เป็น ความจริงเหรอ ที่บอก ว่าเธอคลั่งไคล้ วันใด ไม่เห็นกัน เธอแทบจะบ้า ตาย หาก เธอเจอะ เจอ ฉันนั้นควงกับใคร จะฆ่า ตัวตาย ที่ตรงหน้าฉัน จริงจริงฉันไม่กลัว แต่กลัว ไม่จริง กลัว เป็นเช่นลิง เช่นลิง หลอกเจ้า หาก เป็นดั่ง พูดมา ก็เข้าเค้า เอา ใจไป ได้เลย จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง ….จริง ฉันไม่กลัว แต่กลัวไม่จริง เป็น ความจริงเหรอ ที่บอกว่าเธอรักฉัน เป็น ความจริงเหรอ ที่เธอฝันตอนกลางวัน แต่ ใจก็กลัว ว่าเธอนั้นจะปากหวาน จริง ฉันไม่กลัว แต่กลัวไม่จริง เห็น ปุ๊บปิ้งเลยฉัน เมื่อวัน แรกเจอ เธอ นี่แหละเออ สเป็ค เลยนั่น หุ่น ยาวยาว เข่าดี อย่างนั้น คน ที่ฉัน ฝันหา จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง ….จริง ฉันไม่กลัว แต่กลัวไม่จริง เป็น ความจริงเหรอ ที่บอก ว่าเธอคลั่งไคล้ วันใด ไม่เห็นกัน เธอแทบจะบ้า ตาย หาก เธอเจอะ เจอ ฉันนั้นควงกับใคร จะฆ่า ตัวตาย ที่ตรงหน้าฉัน จริงจริงฉันไม่กลัว แต่กลัว ไม่จริง กลัว เป็นเช่นลิง เช่นลิง หลอกเจ้า หาก เป็นดั่ง พูดมา ก็เข้าเค้า เอา ใจไป ได้เลย จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง จริงไม่กลัว จริงไม่กลัว แต่ว่ากลัวไม่จริง

Be the first to like.
loading...