เนื้อเพลง ให้มันแล้วไป – อิทธิ

เพลง : ให้มันแล้วไป

ศิลปิน : อิทธิ

เนื้อเพลง :

ให้มันแล้ว แล้วไป ก็แค่หักใจ ให้ลืมเท่านั้น

บอกเธอว่าไงนะ ว่าเสียใจ ว่าเสียใจ

แต่เธอไม่ยอมเข้าใจ มันก็ง่าย..ดาย

ก็ง่ายดาย

หักใจลืมเสียเถอะ ก็ให้มันแล้ว แล้วไป

ให้มันแล้ว แล้วไป อีกวันถัดไป ก็คงจะลืม

เมื่อเจอะกับความรัก ที่เข้าใจ ที่ซึ้งใจ

กว่าคราวที่แล้วมา คราวที่แล้วมา

ก็แล้วไป หักใจ ลืมเสียเถอะ

ก็ให้มันแล้ว แล้วไป ..ให้ผ่านดังลมหายใจ

ที่ผ่านแล้วหาย ให้ผ่านไปดังผืนทราย

ที่ไร้ร่องรอย ผ่านไปเลยโยนทิ้งไป ผ่านไปเลย

โยนทิ้งไป อย่าช้าก็ให้มันแล้ว แล้วไป..

ให้ผ่านดังลมหายใจ ที่ผ่านแล้วหาย

ให้ผ่านไปดังผืนทราย ที่ไร้ร่องรอย ผ่านไปเลย

โยนทิ้งไป ผ่านไปเลย โยนทิ้งไป อย่าช้า

ก็ให้มันแล้ว แล้วไป..อีกวันถัดไป ก็คงจะลืม

เมื่อเจอะกับความรัก ที่เข้าใจ ที่ซึ้งใจ

กว่าคราวที่แล้วมา คราวที่แล้วมา

ก็แล้วไป หักใจ ลืมเสียเถอะ

ก็ให้มันแล้ว แล้วไป.

Be the first to like.
loading...